Fagmedisinske foreninger
NO IMAGE
13.12.2007
Hvilke veivalg står vi overfor i fremtidens spesialistutdanning, og hvordan skal helsetjenesten ivareta pasientenes sikkerhet? Dette var noen av spørsmålene som ble reist da representanter for de...
NO IMAGE
13.12.2007
Spesialiteten generell kirurgi bør i fremtiden opprettholdes, men den må utdanne kirurger som har vaktkompetanse i generell kirurgi, foreslår utvalg. Dette er viktig for å dekke vaktbehovet på...
NO IMAGE
13.12.2007
Pasientsikkerhet er en betingelse for utøvelse av helsetjenester, og det er et behov for en forbedring av helsetjenesten for å redusere forekomsten av uheldige hendelser. Torunn Janbu, Svein Erik...
NO IMAGE
13.12.2007
Vi har spurt noen representanter for de fagmedisinske foreningene hvordan deres forening har merket overgangen til fagmedisinsk forening så langt, og hva foreningene legger opp til i 2008? Mette...
NO IMAGE
19.04.2007
– Dere leger har evne til å skape de store avisoverskriftene, fikk lederne av yrkesforeningene, lokalforeningene og de fagmedisinske foreningene høre da de for første gang møttes til lederkonferanse...
NO IMAGE
19.04.2007
Det var nyttig å møte lederne for andre foreninger, få nettverk og høre om andres erfaringer, mente deltakerne på lederkonferansen. På evalueringsskjemaer etter konferansen ga de uttrykk for at de...
NO IMAGE
29.03.2007
Norsk forening for allergologi og immunpatologi (Nfai) markerte sitt 60-årsjubileum med fagkonferanse på Soria Moria. Karin Lødrup Carlsen, leder i Nfai er her flankert av fra venstre Stephen Holgate...
NO IMAGE
15.03.2007
Sentralstyret godkjente i sitt januarmøte nye vedtekter for følgende fagmedisinske foreninger som et ledd i overgangen fra spesialforening: Norsk barnekirurgisk forening, Norsk nevrologisk forening,...
NO IMAGE
15.03.2007
Landsstyrets budsjettvedtak for 2007 avsatte i alt tre millioner kroner til fordeling til de fagmedisinske foreningene. Beløpet ble avsatt i forbindelse med eventuell kostnadskrevende drift og...
NO IMAGE
15.03.2007
Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering har foreslått å endre Legeforeningens lover § 3-6-1, 4. ledd. Foreslaget innebærer at medlemmer som er spesialist i ett fagområde – men som er...