Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

2007 blir å anse som et overgangsår hvor det blir nødvendig med tilpasningsordninger.

En vesentlig del av spesialforeningene som skal bli fagmedisinske foreninger hadde fortsatt ikke søkt om godkjenning av nye vedtekter ved årsskiftet. Det antas derfor at en stor del av 2007 vil forløpe før alle de fagmedisinske foreningene har vedtatt og fått godkjent nye vedtekter.

Ved utgangen av desember 2006 hadde seks fagmedisinske foreninger fått godkjent vedtektene. Disse er Norsk forening for medisinsk mikrobiologi, Norsk indremedisinsk forening, Norsk revmatologisk forening, Norsk urologisk forening, Norsk kirurgisk forening og Norsk oftalmologisk forening.

2007 vil bli et overgangsår hvor det blir nødvendig med tilpasningsordninger. Bl.a. vil det måtte inngås avtaler med de foreningene som får tilmeldt medlemmer etter Den norske lægeforenings lover, men hvor foreningens lover/vedtekter ikke er tilpasset ny struktur. Legeforeningens sekretariat er gitt fullmakt til å inngå avtaler om praktisk bistand og foreløpig utbetaling av midler, selv om vedtak om overgang til fagmedisinske foreninger ikke er vedtatt i den enkelte spesialforening.

Anbefalte artikler