Hva har vært viktig for deg på dette seminaret?

Artikkel

Jeanette Koht, Norsk nevrologisk forening.

Jeanette Koht

– Det har vært interessant å høre om hvordan de fagmedisinske foreningene skal drives og om hvordan samarbeidet opp mot Legeforeningen sentralt er tenkt. Jeg var på forhånd litt skeptisk og engstelig for at dette kunne føre til at vi ville miste noe av vår autonomi. Men etter seminaret er jeg svært positiv og tror vi vil tjene på dette. Min forening vil få en bedret økonomi og få mer praktisk hjelp og service som vil gi oss bedre arbeidsforhold. Alt dette gir oss flere muligheter til å drive faget vårt fremover. Det å få ut faglig informasjon er den beste servicen vi kan gi til publikum, og det er positivt at Legeforeningen tilbyr pressetjeneste.

Frode Lærum, Norsk radiologisk forening.

Frode Lærum

– Dette har vært et helt nødvendig seminar. Prosessen når det gjelder etablering av de fagmedisinske foreninger har tydeligvis gått ulikt i spesialforeningene. På grunn av dette har jeg på vegne av vår forening hatt behov for å markere en del frustrasjon. Initiativet til å innlemmes som en fagmedisinsk forening har ikke kommet fra oss, men som en følge av et landsstyrevedtak. Vår forening har lange tradisjoner for å være den faglige foreningen, våre medlemmer ser mer på Legeforeningen som vår fagforening. Legeforeningen må være oppmerksom på et potensielt systemproblem, at eksplisitt faglige hensyn versus fagforeningshensyn ikke nødvendigvis er sammenfallende.

Ruby Mahesparan, Norsk nevrokirurgisk forening.

Ruby Mahesparan

– Vi er en liten forening, og har ikke vært klar over at man kunne få tjenester fra Legeforeningen. Det blir spennende å følge med på utviklingen fremover, og vi får sikkert bedre økonomi. Som en liten forening blir det også en naturlig linje for oss å samarbeide med andre foreninger. Men jeg savner informasjon om en del ting som ikke er på plass, og ble overrasket over at mye fremdeles er på prosjektstadiet. Vi ville for eksempel gjerne vite hvilke tjenester foreningen får gratis.

Anbefalte artikler