Fagmedisinske foreninger
NO IMAGE
15.03.2007
Ved etableringen av fagmedisinske foreninger er det registrert et økende antall æresmedlemmer i avdelingene. Siden kontingentsystemet ikke skiller mellom de ulike organisasjonsledd ved innkrevingen...
NO IMAGE
18.01.2007
2007 blir å anse som et overgangsår hvor det blir nødvendig med tilpasningsordninger. En vesentlig del av spesialforeningene som skal bli fagmedisinske foreninger hadde fortsatt ikke søkt om...
NO IMAGE
18.01.2007
Sentralstyret har vedtatt å igangsette et prosjekt for utredning om servicetjenester for de fagmedisinske foreningene. Vedtaket er resultatet av en debatt om dette temaet under dialogseminaret med de...
NO IMAGE
18.01.2007
En vesentlig del av forberedelsene til etableringen av de fagmedisinske foreningene har vært knyttet til fordelingen av medlemmer. Fordelingen skal være på plass innen utgangen av januar 2007 i...
NO IMAGE
18.01.2007
fagportalen.no Sentralstyret har vedtatt å opprette en fagportal på Internett. Fagportalen bygger i hovedsak sitt faglige innhold på de fagmedisinske foreningenes Internett-sider. Det bevilges kr 300...
NO IMAGE
04.01.2007
1. januar trådte Legeforeningens nye lover i kraft. Foreningen har nå fått tre akser – en faglig, en geografisk og en yrkesforeningsakse. Gjennom flere artikler i Tidsskriftet høsten 2007 er...
NO IMAGE
04.01.2007
2007 er et merkeår for de psykiatriske foreningene. Både Norsk psykiatrisk forening og Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening feirer runde år. Norsk psykiatrisk forening blir 100 år og markerer...
NO IMAGE
04.01.2007
Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) har fremsatt et forslag til endring av Legeforeningens nye lover. Bakgrunnen for forslaget er at Namf i forbindelse forbindelse med utarbeiding og godkjenning...
NO IMAGE
04.01.2007
Flere av spesialforeningene har i løpet av de senere årene gitt ut veiledere. Veilederne bidrar til kvalitetssikring av medisinsk praksis og utdanning. – Den faglige aktiviteten i spesialforeningene/...
NO IMAGE
14.12.2006
– Etableringen av fagmedisinske foreninger i Legeforeningen er et forsøk på å legge til rette for å imøtekomme fagmiljøenes ønske om en sterkere plass i foreningen. – Dette blir bra, sier en...