Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Norsk arbeidsmedisinsk forening (Namf) har fremsatt et forslag til endring av Legeforeningens nye lover.

Bakgrunnen for forslaget er at Namf i forbindelse forbindelse med utarbeiding og godkjenning av vedtekter for Norsk forening for arbeidsmedisin, konstaterte at arbeidsmedisinere som har fastlegeavtale (hel eller deltid) i tillegg til annen stilling, ikke kan velge Norsk forening for arbeidsmedisin som sin fagmedisinske forening. På denne bakgrunn fremsatte Namf forslag til lovendringer som vil muliggjøre at leger som både har fastlegehjemmel og stilling/engasjement innenfor arbeidsmedisin, skal kunne velge Norsk forening for arbeidsmedisin som fagmedisinsk forening. Dette tilsvarer den valgmuligheten som fastleger som også har samfunnsmedisinske oppgaver, har til å velge Norsk forening for samfunnsmedisin som fagmedisinsk forening.

Forslaget fra Namf om endring av Legeforeningens nye lover § 3-6-1, femte ledd ble behandlet på sentralstyrets møte i november 2007, og er sendt på høring til avdelinger, yrkesforeninger, spesialforeninger og regionsutvalg som ledd i forberedelse til landsstyresak. Fristen for uttalelse er satt til 31.1. 2007.

Anbefalte artikler