Faglig stoff av interesse for pressen

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

Det viser seg at temaer som tas opp på møter og konferanser i regi av Legeforeningens spesialforeninger, yrkesforeninger og fylkesavdelinger ofte er av interesse for media.

Informasjonssjef Ellen Juul Andersen viser frem presseoppslaget i Aftenposten.

En av oppgavene til informasjonsseksjonen i Legeforeningens sekretariat er å bistå med pressetjeneste overfor underforeninger og enkeltmedlemmer. Denne bistanden består bl.a. i å sende ut presseinvitasjoner til arrangementer der det er ønskelig å få mediedekning, bl.a. fordi det tas opp temaer man vurderer som interessant for pressen og for publikum. Det tilbys hjelp til å vurdere om en sak er egnet for pressen samt hjelp til å bearbeide faglig informasjon slik at stoffet blir tilpasset pressens behov. Det bistås også med hjelp til utsending av pressemeldinger med informasjon om spesifikke faglige temaer som tas opp på møtene. Sekretariatet har oversikt over pressekontakter i 150 aviser og etermedier over hele landet i sitt e-post system, og kan ved hjelp av noen få tastetrykk sende ut pressestoff.

Som eksempler på arrangementer hvor sekretariatet har bistått med pressehjelp kan nevnes Kirurgisk høstmøte, Primærmedisinsk uke og Hjerneuken i regi av Norsk nevrologisk forening. Dette er bare et lite knippe av det store antall spennende arrangementer som skjer i Legeforeningen i løpet av et år og som er med på å speile det faglige engasjementet i foreningen. Et eksempel på presseoppslag er fra Aftenposten som viste interesse for et foredrag om ny behandling av håndleddsbrudd som ble holdt under Norsk Kirurgisk Forenings høstmøte i oktober 2006. Dette førte til oppslaget «Frisk i en håndvending» som ble trykket i avisen i løpet av høstmøteuken.

– Slike presseoppslag er en fin mulighet til å vise det store faglige engasjementet som finner sted i Legeforeningen, sier informasjonssjef Ellen Juul Andersen. – Det er så stor aktivitet i Legeforeningen at vi i informasjonsseksjonen rett og slett har problemer med å fange opp alt som skjer. Vår oppfordring er derfor: Ikke nøl med å ta kontakt med oss hvis du har behov for pressefaglig råd og veiledning, legger hun til.

Anbefalte artikler