Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

2007 er et merkeår for de psykiatriske foreningene. Både Norsk psykiatrisk forening og Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening feirer runde år.

Norsk psykiatrisk forening blir 100 år og markerer jubileet med jubileumsseminar i dagene 12. – 14. september på Radisson SAS Plaza Hotel i Oslo. Tema for jubileumsseminaret er Faglighet og Verdighet. Med denne rammen ønsker foreningen som ble fagmedisinsk forening fra årsskiftet, å gi et historisk tilbakeblikk og se på hvor og hvordan norsk psykiatri har markert seg.

– Vi vil se med utfordrende øyne på vår praksis i dag og fremover, heter det i den foreløpige omtalen av seminaret. Det vil bli forelesninger av markante norske psykiatere og også innslag av noen få utenlandske. For ytterligere informasjon, se www.norskpsykiatriskforening.no

Norsk psykiatrisk forening vil også på andre måter markere jubileet gjennom hele 2007. Norsk psykiatrisk forening lanserte sin nye hjemmeside høsten 2006. Ønsket har vært å skape en side som er lett tilgjengelig og som inneholder den informasjon de ønsker å formidle. De håper på mange tilbakemeldinger fra medlemmene med forslag til endringer eller tips.

Arbeidet med å etablere en ny side har pågått siden begynnelsen av 2006.

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening markerer sine første 50 år med et seminar i dagene 25. – 27. april. Jubileumsmarkeringen finner sted i Lillehammer.

Anbefalte artikler