Artikkel

Flere av spesialforeningene har i løpet av de senere årene gitt ut veiledere. Veilederne bidrar til kvalitetssikring av medisinsk praksis og utdanning.

– Den faglige aktiviteten i spesialforeningene/fagmedisinske foreninger er utvilsomt et av de viktigste bidragene til å holde kvaliteten på norsk medisin på et høyt internasjonalt nivå, sier Torunn Janbu, Legeforeningens president.

Norsk barnelegeforening står bak Veileder i generell Pediatri. Den er ment å være en veileder i tilnærmingen til de vanligste sykdommer hos barn, og finnes både i papir- og nettversjon.

Den norske patologforening utga i 2004 Veileder ved obduksjon av fostre og barn. Veilederen representerer en milepæl innenfor sitt område i patologifaget, og vil få betydelig innvirkning på kvalitetsnivået i utførelsen av obduksjoner på fostre og barn. Patologforeningen ga også ut Veileder i biopsibesvarelse av maligne svulster i 2001, den første av sitt slag.

I 2002 utarbeidet subgruppen for pediatrisk allergologi og lungesykdommer og Norsk forening for allergologi og immunopatologi Praktisk veileder i allergivaksinasjon. Hensikten med denne veilederen er å gi praktiske retningslinjer for sikker behandling, dokumentasjon og oppfølging i en felles norsk protokoll.

Norsk nyremedisinsk forening har gitt ut Veileder for nyremedisinsk virksomhet. Utgangspunktet for dette arbeidet var å lage en standard som sikrer at alle pasienter med nyresykdom får lik og forsvarlig behandling, uavhengig av bosted.

Norsk gynekologisk forening har i mange år drevet et systematisk, kontinuerlig fagutviklingsarbeid med veiledere. Totalt har foreningen gitt ut tre veiledere. Disse er Veileder i fødselshjelp som kom første gang i 1996, Veileder i gynekologisk onkologi og Veileder i generell gynekologi som ble revidert i 2004.

Veileder for fagområdet øre-nese-hals-sydommer er utgitt av Norsk oto-laryngologisk forening, mens Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening står bak Veileder i barne- og ungdomspsykiatri. Andre utgave ble oppdatert i 2000

Norsk radiologisk forening har gitt ut veileder i radiologiske prosedyrer i to bind.

Veilederne kan bestilles ved henvendelse til posten@legeforeningen.no

Anbefalte artikler