Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Sentralstyret har vedtatt å igangsette et prosjekt for utredning om servicetjenester for de fagmedisinske foreningene.

Vedtaket er resultatet av en debatt om dette temaet under dialogseminaret med de fremtidige fagmedisinske foreningene som ble avholdt i november 2006. Her drøftet man omfanget og innholdet av servicetjenester fra Legeforeningens sekretariat.

Debatten konkluderte med et behov for å etablere et prosjekt for utredning av dette spørsmålet. Utredningen vil legge vekt på foreningenes tilbakemelding om behov. Prosjektet vil også legge vekt på løsninger der sekretariatets kompetanse og forutsetninger for effektiv og rasjonell tjenesteyting utnyttes.

Prosjektet skal organiseres av sekretariatet, men med nær kontakt med de fagmedisinske foreningene og deres tillitsvalgte i FaMe-gruppen. Rapport om fremdriften vil bli lagt frem på sentralstyrets møte i februar 2007.

Prosjektet omfatter ikke den faglige og fagpolitiske delen av samarbeidet mellom de fagmedisinske foreningene og Legeforeningen sentralt, heller ikke sekretariatets arbeid med foreningenes hjemmesider.

Anbefalte artikler