Artikkel

fagportalen.no

Sentralstyret har vedtatt å opprette en fagportal på Internett. Fagportalen bygger i hovedsak sitt faglige innhold på de fagmedisinske foreningenes Internett-sider. Det bevilges kr 300 000 til videre arbeid med portalen, herunder et samarbeidsseminar med de fagmedisinske foreningene. Spesialforeningene som blir fagmedisinske foreninger har uttrykt stor forventing til bruken av og effekten ved fagportalen.

Legeforeningens lover og medisinstudentene

I henhold til lovenes § 3-6-1 er det bare legemedlemmer som skal tilmeldes fagmedisinske foreninger. Dersom medisinstudenter ønsker medlemskap i en fagmedisinsk forening, må dette skje etter reglene for assosiert medlemskap i den enkelte forening. Medisinstudenter vil således ikke ha stemmerett eller være valgbare til styret i fagmedisinsk forening.

Stor pågang om endringer

I løpet av den første uken i desember hadde mer enn 4 000 medlemmer meldt fra om endringer til registeret. De fleste dreide seg om endringer av telefonnummer og e-postadresse.

Mathias Nylund, registeransvarlig i Legeforeningen, er fornøyd med ajourføringene. I forbindelse med omleggingen til fagmedisinske foreninger fra nyttår har medlemmene fått brev om hvilke opplysninger som er registrert om dem i legeregisteret. Og legene har fulgt opp med endringsmeldinger: Medio desember var 3 501 meldinger kommet inn på papirskjema, mens 500 har benyttet seg av skjemaet som ligger på Legeforeningens Internett-sider. I tillegg hadde det kommet flere hundre telefoner med spørsmål.

– De fleste endringene gjelder ny e-postadresse eller nytt telefonnummer. En del melder om flytting og nytt arbeidssted. I tillegg er det noen av de som har to eller flere spesialiteter som har ønsket å bytte til annen fagmedisinsk forening. Flere har også ført opp at de ønsker å bli assosierte medlemmer i de fagmedisinske foreningene, sier Mathias Nylund.

Nylund oppfordrer medlemmer som ønsker å melde fra om endringer om å sende opplysningene inn fortløpende.

Anbefalte artikler