Fagmedisinske foreninger er etablert

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

1. januar trådte Legeforeningens nye lover i kraft. Foreningen har nå fått tre akser – en faglig, en geografisk og en yrkesforeningsakse.

Gjennom flere artikler i Tidsskriftet høsten 2007 er medlemmene informert om bakgrunnen for og forventningene rundt etableringen av de fagmedisinske foreningene. All informasjon som omhandler satsingen på Legeforeningens faglige akse er tilgjengelig på Legeforeningens Internettsider www.legeforeningen.no/index.gan?id=107792. Siden oppdateres kontinuerlig.

På Internettsidene finner du også spørsmål som ofte stilles i forbindelse med overgangen til fagmedisinske foreninger. Spørsmålene er samlet i fem ulike kategorier: spesialister, leger med fastlegeavtale, ikke-spesialister og leger i spesialisering, pensjonister og studenter samt diverse andre medlemskapsspørsmål. Alle spesialister samt alle med fastlegeavtale blir obligatorisk medlem i en av de fagmedisinske foreningene.

Anbefalte artikler