Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

– Legeforeningen sentralt burde ha et eget servicekontor for de fagmedisinske foreningene med en egen kontaktperson, foreslår flere representanter.

Jon Elling Wist, Norsk forening for medisinsk biokjemi, Bjørn Moum, Norsk gastroenterologisk forening, Tom Glomsaker, Norsk kirurgisk forening diskuterte den nye organiseringen med Torunn Sætre fra Norsk karkirurgisk forening. Foto Cecilie Bakken

På dialogkonferansen for de fagmedisinske foreningene i november, kom det frem at de fleste spesialforeningene som fra nyttår blir fagmedisinske foreninger, ønsket seg assistanse fra sekretariatet i Legeforeningen.

– Vi burde få et kontorlandskap som de forskjellige styremedlemmene kan bruke når de er innom Legenes hus. Vi bør være en del av miljøet, og vi trenger en møteplass, mente Gisle Roksund, leder i Norsk selskap for allmennmedisin.

Olav Rabben, økonomidirektør i Legeforeningen, forklarte at man jobber med å få til et tilbud om kontorplass fra sommeren 2008, når mer plass blir frigjort i bygget. Terje Vigen, generalsekretær i Legeforeningen, sa han håpet at en slik ordning ville føre til at problemstillinger kan bli drøftet mer på tvers av fagområdene.

– Det vil også bidra til at foreningene trekkes inn i Legeforeningens arbeid generelt og på helsepolitiske områder på en naturlig måte, sa han.

Roksund foreslo at medisinsk fagavdeling bidrar til at de fagmedisinske foreningene får mer informasjon om hva de andre foreningene gjør, og hvem som jobber med saker. Tor Audun Hervig i Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin mente det manglet et kontaktnett mellom beslektede spesialiteter innen Legeforeningen i dag, og håpet det nå ville endre seg. Cecilie Risøe fra Norsk cardiologisk selskap foreslo at Legeforeningen burde ha et seminar med alle foreningene minst én gang i året.

Jobbe sammen

Torunn Janbu, Legeforeningens president var opptatt av at både Legeforeningen sentralt og de fagmedisinske foreningene må respektere hverandres forskjellighet, men se verdien av å jobbe sammen.

– Den nye organiseringen kan bidra til at foreningene når lettere ut med sine budskap og at faget blir en enda viktigere premiss for politiske beslutninger, sa Janbu. Hun understreket at fagtilknytning er den viktigste identitetsskaper for de fleste leger, og at målet med omleggingen er at Legeforeningen skal fremstå enda sterkere som en faglig aktør.

Det er 43 spesialforeninger som går over til å bli fagmedisinske foreninger fra 1.1. 2007. De regnes da som én av tre søyler i Legeforeningen.

På foreningenes ønskelister sto også hjelp til møteinnkallinger, postmottak og regnskap. Enkelte kunne tenke seg assistanse til kursarrangementer og til å få presseomtale. Spørsmål om en felles ordning med e-postadresser og medlemsregistrering kom også opp. Olav Rabben orienterte om at sekretariatet jobber med dette. Flere slike tjenester vil bli utredet i løpet av 2007.

– Listen over ønsker som er kommet frem på seminaret er ikke så forskjellig fra den listen vi allerede opererer med, sa han.

Representantene fikk også forklaringer på muligheter som vil kunne åpne seg med en egen funksjon kalt «Min side» på Internett. Dette er nå under utredning. Lederne i foreningene vil kunne få muligheter til å se medlemslisten og sende ut e-poster til medlemmer. På disse sidene vil foreningene vil også kunne opprette grupper og lukkede diskusjonsfora, og få oversikter over hvem som er overleger innen en spesialitet, for eksempel ved Stavanger universitetssykehus.

Viktig å bli hørt

Flere av foreningene ga uttrykk for at det er viktig at de blir hørt når de skriver høringsuttalelser.

– Legeforeningens høringsuttalelser blir lest og lagt merke til av politikerne, vi finner ofte deler av slike uttalelser gjengitt i offentlige dokumenter etterpå, sa én.

Frode Lærum, leder for Norsk radiologisk forening, ga uttrykk for at den nye organiseringen kan gi rolleproblemer. – Legeforeningen har vært definert som en fagforening, mens spesialforeningen for radiologene har hatt et sterkt faglig preg. Nå kan vi måtte bytte hatter, og det kan bli et rolleproblem, sa han.

Torunn Janbu svarte at noen ganger vil det bli utfordringer i forhold til roller, men at legene blir høyt respektert i forhold til fag, også når de forhandler. – Vi blir også respektert som en ren faglig aktør mange steder, for eksempel i helse- og omsorgskomiteen, understreket hun.

Det kom mange innspill til sekretariatet på hva foreningene ser for seg av servicetjenester. Samtidig ga noen i pausene uttrykk for at de var litt overrasket over at så mye fremdeles var på prosjektstadiet. De hadde sett for seg at flere av tilbudene allerede ville foreligge ved årsskiftet.

På samarbeidssiden skjedde det ting allerede på seminaret. Bl.a. diskuterte representanter for to av foreningene muligheten for samarbeide på flere konkrete felt. Nå skulle de ta dette opp i sine respektive styrer.

Jan Terje Røttingen, Norsk plastikkirurgisk forening får informasjon av Hege Knudsen fra IT-avdelingen i sekretariatet. Foto Cecilie Bakken

Anbefalte artikler