Notiser
NO IMAGE
30.11.2002
Norsk sarkoidose forening Pasienter som er rammet av sarkoidose, har dannet en egen forening, Norsk sarkoidose forening. Sarkoidose er en betennelseliknende lidelse som angriper blant annet lunger,...
NO IMAGE
20.11.2002
Lenkesamlinger på www.legeforeningen.no Det finnes lenkesamlinger på flere av undersidene på Legeforeningens Internett-sider. De aller fleste ligger under menyvalget Medisin i den horisontale blå...
NO IMAGE
10.11.2002
Større åpenhet i Helse Bergen Styret i Helse Bergen HF har vedtatt å praktisere meroffentlighet for styre-saker så langt det er mulig. Dermed svarer foretaket på tiltale fra helseminister Dagfinn...
NO IMAGE
30.10.2002
Lunger i praksis Allmennlegenettverket Lunger i praksis (LiP) som teller over 300 medlemmer (Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 558), er blant initiativtakerne for at internasjonale retningslinjer for...
NO IMAGE
20.10.2002
Litt mer til foretakene Regjeringen foreslår å bevilge 2 milliarder kroner mer til drift av sykehusene i 2003 enn i 2002. Aktiviteten i sykehusene forventes å øke med 6 % fra 2000 til 2002...
NO IMAGE
10.10.2002
Kompetanseutvikling i eldreomsorgen Nasjonalt formidlingssenter i geriatri (NFG) utgir fire nye rapporter som bidrar til kompetanseutvikling i eldreomsorgen, i seriene Undervisningssykehjem og...
NO IMAGE
30.09.2002
Mot i brystet… Legeforeningens årlige statusrapport om helsetjenesten ble lagt frem i slutten av september. Rapporten Mot i brystet,…stål i ben og armer tar opp helsetjenester til unge og situasjonen...
NO IMAGE
20.09.2002
Langt til OECD-nivå på norsk forskning Norge er ikke nærmere OECD-gjennomsnittet for forskningssatsing nå enn ved starten av regjeringens opptrappingsplan i 1999. Skal Norge komme opp på OECD-nivå...
NO IMAGE
10.09.2002
Klok av skade På nettstedet til Senter for idrettsskadeforskning ( www.klokavskade.no ) finnes oppdatert informasjon om norsk idrettsskadeforskning. Senteret ved Norges idrettshøgskole forsker på...
NO IMAGE
30.08.2002
Flere leger i kommunene Antall legeårsverk i kommunehelsetjenesten har økt betydelig de siste årene. Ved utgangen av 2001 utførte leger 3 860 årsverk i kommunehelsetjenesten utenom eldreomsorgen. Det...