Notiser

Artikkel

Røykeslutt på data

Legeforeningen og datafirmaet

Diagnostica har utviklet et dataprogram for strukturert røykeavvenning. Programmet er myntet på allmennleger som driver røykeavvenning i sin praksis og kan integreres i det journalprogrammet legen allerede bruker. Lungelege Frode Gallefoss ved Vest-Agder sentralsykehus står bak det faglige innholdet.

Prisen er 580 kroner pluss moms per lisens – en lisens per PC. Bestilles fra Diagnostica, Sondreveien 1, 0378 Oslo. E-post: roykeavvenning @diag.no, telefon 22 92 40 00.

Brosjyre og plakat om røykeavvenning til bruk på kontoret, kan bestilles fra Informasjonsavdelingen, e-post: informasjon@legeforeningen.no

Mer informasjon på http://roykeavvenning.diag.no

Høyesterett holder fast ved legedom

Høyesterett har enstemmig forkastet anken fra to leger som i lagmannsretten ble dømt til å tilbakebetale over 1,1 millioner kroner i mottatte refusjoner fra Rikstrygdeverket. De to legene er også dømt til å betale drøyt 600 000 kroner i saksomkostninger.

Saken har pågått siden 1995. De to privatpraktiserende legene fra Stavanger-området, har ifølge Rikstrygdeverket tatt for mange prøver av pasientene. Prøvene er tatt ved legenes egne laboratorier, og de har fått refusjon fra Rikstrygdeverket for disse prøvene.

De to legene fikk først høsten 1995 beskjed om at de skulle ha tatt for mange prøver. Likevel krevde Rikstrygdeverket tilbakebetalt utbetalt refusjon av legene helt fra 1. september 1993. De to legene ble krevd for henholdsvis 566 000 kroner og 614 000 kroner. Lagmannsretten dømte legene til å tilbakebetale alt som er krevd av Rikstrygdeverket.

Ungdom og helse i Legeforeningen

Helsetjenester for ungdom blir tema for Legeforeningens statusrapport i 2002.

Rapporten skal rette oppmerksomheten mot lavterskeltilbud for unge i risikosonen, rusmisbruk og vold. Et viktig mål er å øke allmennlegenes engasjement i forhold til ungdomsgruppen og profilere Legeforeningen som helsepolitisk aktør.

Det er tredje år på rad at Legeforeningen lager statusrapport om et aktuelt tema. I 2000 handlet statusrapporten om organiseringen av helsetjenesten En sammenhengende helsetjeneste. Fra stykkevis og delt til fullt og helt. I fjor hadde man valgt eldre som tema, og rapporten het Når du blir gammel og ingen vil ha deg.

Internasjonal kreftkongress i Oslo

Den 18. internasjonale kreftkongressen arrangeres i Oslo til sommeren. Kongressen har registrert 1 320 innsendte sammendrag som dekker flere områder av medisinen, spesielt innen pasientbehandling, forskning og befolkningsundersøkelser. Minst 300 forskere får mulighet til å presentere sine resultater som muntlige foredrag, resten legges frem som posters.

Kreftkongressen ventes å samle minst 5 000 deltakere fra hele verden. Leger, forskere, sykepleiere, politikere og representanter fra frivillige organisasjoner er invitert. Den Norske Kreftforening er arrangør sammen med Den Internasjonale Kreftunionen, UICC. Informasjon om kreftkongressen: www.oslo2002.org

Gjengangere topper pillelisten

Zocor, Paracet og Albyl-E topper listene over mest de mest solgte og brukte legemidlene i Norge.

Tall fra Legemiddelindustriforeningen (LMI) viser de etablerte midlene gjør det fortsatt best salgsstatistikken. Blant reseptpliktige medisiner har nok en gang kolesterolsenkerne Zocor og Lipitor høyest omsetning i Norge, med totalmarkedsandeler på henholdsvis 4,1 % og 3,0 %. På tredjeplass følger astmamedisinen Seretide, med en markedsandel på 2,3 %, mens fjerde- og femteplassene innehas henholdsvis av antidepressivet Cipramil og syrepumpehemmeren Losec.

Blant reseptfrie medisiner har de analgetiske midlene Paracet og Ibux høyest omsetning. På de neste plassene følger Nicorette, et middel for røykeavvenning, Otrivin (et slimhinneavsvellende middel) og Canesten (et middel mot sopp).

Ser man på salget vurdert ved antall definerte døgndoser, er det blodfortynnende legemidlet Albyl-E det klart største, med over 50 millioner doser i 2001. Flux, et kariesprofylaktikum, innehar annenplassen, mens kolesterolsenkeren Zocor ligger på tredje.

Anbefalte artikler