Notiser

Artikkel

Lenkesamlinger på www.legeforeningen.no

Det finnes lenkesamlinger på flere av undersidene på Legeforeningens Internett-sider. De aller fleste ligger under menyvalget Medisin i den horisontale blå menylinjen. Det er også laget en oversikt over alle lenkesamlingene på nettsidene. Denne finnes under valget Medlemsinformasjon i menyen til venstre på siden. Nettadresse: www.legeforeningen.no/index.db2?id=8503

www.legeforeningen.no som startside på Internett?

Ved å velge Startside i den grå menyen til høyre på Legeforeningens Internett-side ( www.legeforeningen.no) gjør du siden til din startside på Internett. Enten du har Macintosh eller PC, bruker Internet Explorer eller Netscape kan du med enkle grep gjøre www.legeforeningen.no til din startside. Når du har valgt Startside i den grå menyen til høyre på åpningssiden, vil du bli veiledet videre.

Anbefalte artikler