Notiser

Notiser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mot i brystet…

  Legeforeningens årlige statusrapport om helsetjenesten ble lagt frem i slutten av september. Rapporten Mot i brystet,…stål i ben og armer tar opp helsetjenester til unge og situasjonen på dette feltet (se side 2333. Målet er at rapporten skal vise hvor viktig god helse blant ungdom er for befolkningens fremtidige helse. Legeforeningen håper at kunnskapen som presenteres skal bidra til at det fattes beslutninger som trekker helsetjenesten i riktig retning. Rapporten er spesielt konsentrert om forebyggende tiltak og om hvordan ulike aktører kan samarbeide om et best mulig helsetilbud til denne gruppen. Les rapporten på: www.legeforeningen.no

  Ung sorg

  Over 40 % av 15- og 16-åringene i Oslo har opplevd sorg som de selv mener har betydning for helsen, viser tall fra Ung-HUBRO som er en del av Helseundersøkelsen i Oslo 2000 (HUBRO). Det er de følelsesmessige helseplagene av sorg som er mest dominerende, særlig blant jentene. Undersøkelsen avdekker at det er svært mange årsaker til sorg blant unge, men dødsfall, alvorlig sykdom og kjærlighetssorg dominerer. Bare 5,2 % svarer at de har fått hjelp til å takle plagene. Under 1 % har fått hjelp hos allmennlege, mens de fleste har fått hjelp hos lærer, rådgiver, psykolog eller psykiater. De fleste som hadde opplevd helsemessige plager ved sorg, oppgav at disse varte i opptil seks måneder.

  Helsestasjon for gutter

  Turnuslege Asbjørn Grini bruker egne erfaringer som tenåring, når han står ansvarlig for høstens nye tilbud ved Kolbotn helsestasjon i Oppegård i Akershus: to ettermiddagstimer hver torsdag er forbeholdt gutter under 20 år. 90 % av dem som oppsøker helsestasjonen, er jenter, melder Østlandets Blad . Guttene synes det er ekkelt å sitte på venterommet sammen med masse nysgjerrige jenter, oppgir de til avisen. Blant temaene turnuslegen, jordmor og helsesøster har merket seg at guttene ønsker hjelp til, er spørsmål knyttet til egen seksualitet, psykososiale problemer, røykeavvenning, kviser, kost og kosttilskudd samt trening og treningsmengde.

  Blodbanker bryter personvernlovgivning

  Blodbankene kjenner ikke personvernlovgivningen, viser en kartlegging som Datatilsynet har gjort. Både konsesjonsplikt og regler for informert samtykke blir brutt. Hensikten var å kartlegge rutiner for behandling av personopplysninger og biologisk materiale og i hvilken grad kravene til helseregisterloven og personvernloven, blir fulgt.

  Alle virksomheter som behandler sensitive personopplysninger, er konsesjonspliktige, men kun få av blodbankene har konsesjon fra Datatilsynet. I konsesjonen blir det blant annet satt vilkår for informasjon til blodgiver, sletting, oppbevaring og samtykke til annen bruk. Kartleggingen tyder også på at blodbankene svikter når det gjelder krav til informert samtykke, som skal innhentes dersom blodet skal brukes til annet enn pasientbehandling. Datatilsynet vil følge opp kartleggingen i tilsynsarbeidet.

  Radiumhospitalet bygges ut

  2 milliarder kroner er prislappen på et nytt stråleterapibygg som skal stå ferdig i 2005 og et nytt forskningsbygg som skal innvies i 2007. Styret i Helse Sør har gitt klarsignal for utbyggingen og skal samarbeide med Helsedepartementet om en forsvarlig finansieringsplan. Mangel på strålekapasitet har gjort at bare ca. 30 % av kreftpasientene i Helseregion Sør og Øst får tilbud om strålebehandling, mens behovet er ca. 40 %. Det nye bygget skal bedre kapasiteten.

  Forskningsbygget skal huse Institutt for kreftforskning ved Det norske radiumhospital HF. Forskningen skal skje i nær tilknytning til de kliniske forskningsmiljøene. Målet er å fremme utvikling av teknikker for diagnostisering og behandling av kreft.

  Oppfordring til røykeslutt

  Legeforeningen har i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet, Tannlegeforeningen, Sykepleier-forbundet og Røyketelefonen produsert en plakat som oppfordrer pasientene til å snakke med helsepersonell om røykeslutt. Plakaten er et ledd i Legeforeningens offensiv for å få leger til å ta opp spørsmålet om røyking med sine pasienter. I tillegg til plakaten er Guide til røykfrihet laget.

  Plakaten og guiden er vedlagt dette nummeret av Tidsskriftet til medlemmer av Alment praktiserende lægers forening og til medlemmer av Praktiserende Spesialisters Landsforening. Andre interesserte kan bestille plakaten og guiden ved å henvende seg til: posten@legeforeningen.no

  Takstplakater for fastleger og spesialister

  Plakater med takster gjeldende fra 1.7. 2002 til 30.6. 2003 for fastlegekontorer og spesialistpraksis er nå produsert. Plakatene er vedlagt dette nummeret av Tidsskriftet til medlemmer av Alment praktiserende lægers forening og til medlemmer av Praktiserende Spesialisters Landsforening. Det følger også med en plakat som kan benyttes til påføring av legekontorets egne satser.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media