Notiser

Notiser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Norsk sarkoidose forening

  Pasienter som er rammet av sarkoidose, har dannet en egen forening, Norsk sarkoidose forening. Sarkoidose er en betennelseliknende lidelse som angriper blant annet lunger, lymfekjertler, hud og øyne. Forekomsten av sarkoidose er ca. 64 per 100 000 innbyggere. Sykdommen forekommer hyppigst i Skandinavia og Nord-Europa, og er vanligst i skogrike områder.

  Norsk sarkoidose forening skal gi råd og støtte pasienter og pårørende, samt spre kunnskap om sarkoidose til sykehus og andre behandlende institusjoner. Les mer: www.sarkoidose.no

  Kam mot hodelus

  Nasjonalt folkehelseinstitutt ser alvorlig på at hodelus ser ut til å ha blitt resistent mot medikamenter. Nye lusemidler basert på planteoljer og urteuttrekk er testet i utlandet, men ingen er foreløpig funnet tilfredsstillende.

  Instituttet mener at lusekammen er et effektivt middel for å bekjempe lus. Kammen skal brukes systematisk og grundig en gang om dagen, i vått hår, i minst åtte dager. Deretter en gang i uken i tre uker. Håret vaskes først med en vanlig sjampo. Det er viktig å kontrollere håret i tre uker etter siste behandling. Hvis lusene er resistente, vil de vanligvis bli lammet for en stund, for så å våkne til liv igjen. Gre dem ut før de våkner, råder Folkehelseinstituttet.

  Pengesluk nedlegges

  Den svenske Internett-portalen for leger, Ronden ( www.ronden.se) legges ned etter drøyt to års drift. Ronden er et samarbeid mellom Sveriges Läkarförbund, Läkartidningen og Svenska Läkaresällskapet.

  Satsingen har kostet 94 millioner svenske kroner. Satsingen er blitt et pengesluk for aksjonærene og Läkarnätet har ikke nådd de budsjetterte målene for virksomheten. På det meste har det vært 46 ansatte i Läkarnätet, men etter to omorganiseringer er det i dag 18 ansatte. Innholdet på nettsidene likner det som er å finne på www.legeforeningen.no, slik som nyheter, kurskalender, interaktive kurs, medisinske lenker og informasjon om foreningene. Sentralstyret i Sveriges Läkarförbund satser nå på å utvikle nettstedene til forbundet og Läkartidningen.

  Nyheter på e-post

  Vil du motta e-post med nyheter som publiseres på www.legeforeningen.no? Oppe til høyre på åpningssiden finner du teksten Abonnere@. Klikk på denne, og skriv inn e-postadressen du ønsker å motta nyheter på. Sidene oppdateres med én til tre nyheter hver dag, men kun utvalgte artikler sendes ut på e-post. Nyhetene produseres av Tidsskriftets nyhetsredaksjon og Legeforeningens ansatte.

  21 000 medlemmer i Legeforeningen

  Legeforeningen hadde per 29. oktober 2002 21 103 medlemmer fordelt på ca. 17 550 leger og ca. 3 500 medisinstudenter. Det er nærmere to år siden Legeforeningen passerte 20 000 medlemmer. Størstedelen av tilveksten skjer ved at medisinstudenter melder seg inn i Norsk medisinstudentforening. Disse blir etter cand.med.-eksamen ordinære medlemmer av Legeforeningen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media