Minileder

Are Brean

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Leder

Hogne Sandvik

Brev til redaktøren

Torstein Egeland
Arild Angelsen
Ruth Haug
Jan-Olav Henriksen
Tor Erling Lea
Ola Didrik Saugstad
Torstein Egeland
Arild Angelsen
Ruth Haug
Jan-Olav Henriksen
Tor Erling Lea
Ola Didrik Saugstad
Kjetil G. Brurberg
Marita S. Fønhus
Lillebeth Larun
Signe Flottorp
Kirsti Malterud
Pål Gjerden
Ingebjørg Irgens
Hilde Sørli
Martha Seim Realfsen
Siri M. Hylleraas Bø
Morten I. Lossius
Karl O. Nakken
Dag Viljen Poleszynski
Iver Mysterud
Jarle Breivik

Rettelser

Jørgen G. Bramness

Kommentar og debatt

Isabelle Budin-Ljøsne
Heidi Beate Bentzen
Jan Helge Solbakk
Ola Myklebost
Kristian Strand
Finn H. Andersen
Fredrik Koller Lund
Erik Rud
Gunnar Sandbæk

Nyheter fra Statens legemiddelverk

Fra andre tidsskrifter

Verdens helse

Intervju

Lisa Dahlbak Jacobsen

Originalartikkel

Birgit Abelsen
Margrete Gaski
Helen Brandstorp
Kjetil Isaksen
Lars Aabakken
Tore Grimstad
Lars Karlsen
Per Kristian Sandvei
Olav Dalgard

Klinisk oversikt

Mia Tuft
Marte Årva
Marit Bjørnvold
John Aage Wilson
Karl O. Nakken

Medisinen i bilder

Bjarte Steinkjer

Noe å lære av

Vivian M. Dalaker
Odd Martin Vallersnes
Linn Elisabeth Fosshaug
Kirsti S. Andersson
Knut Erik Hovda

Språkspalten

Erlend Hem

Tidligere i Tidsskriftet

Anmeldelser

Thor Willy Ruud Hansen
Øivind Larsen

Legelivet

Frederik Emil Juul
Geir Wenberg Jacobsen
Arild Skaug Hansen

Aktuelt i foreningen

Christine Rian Johannessen
Ingeborg Haug Steinholt
Lise Berit Johannessen
Lise B. Johannessen

Gjesteskribent