Inflammasjonsmekanismer ved aterosklerose

Haakon B. Benestad Om forfatteren
Artikkel

Kolesterolkrystaller i aterosklerotiske plakk kan, sammen med nøytrofile granulocytter, aktivere makrofager til å skille ut proinflammatoriske cytokiner.

Faktorer som forsterker den kroniske inflammasjonen i aterosklerotiske plakk kan øke risikoen for trombose. I en musemodell er det nå påvist hittil ukjente mekanismer for inflammasjonsprosessen (1). Kolesterolkrystaller i plakkene stimulerer nøytrofile granulocytter til å skille ut kromatin med adherente antimikrobielle proteiner, kalt nøytrofile ekstracellulære feller (neutrophil extracellular traps, NET), der DNA er med på å aktivere makrofager. Makrofagprodusert interleukin-1 (IL-1) stimulerer T17-hjelpeceller i plakket til å lage nye cytokiner og kjemokiner som tiltrekker enda flere nøytrofile granulocytter, noe som forverrer inflammasjonen ytterligere. Flere av disse mekanismene finnes også i humane celler, og hemming av IL-1β testes nå ut som pasientbehandling.

– Denne studien viser hvordan kolesterolkrystaller kan bidra til inflammasjonen i aterosklerotiske plakk, sier professor Guttorm Haraldsen, som er leder for K.G. Jebsen-senteret for betennelsesforskning ved Universitetet i Oslo.

– Aktivering av IL-1 krever to trinn – først et signal som fører til produksjon av «umodent» IL-1, så et som fører til kløyving av IL-1 slik at cytokinet aktiveres. En studie av blant andre Terje Espevig i 2010 viste at kolesterolkrystaller gir inflammasomaktivering i makrofager og dermed kløyving og aktivering av IL-1. Den nye studien peker nå på at kolesterolkrystallene får nøytrofile granulocytter til å frigjøre DNA, noe som gir et kraftig signal om produksjon av forstadiet til IL-1 i makrofager. Mekanismen for IL-1-produksjon i aterosklerose har til nå vært ukjent, sier han.

– Disse funnene styrker rasjonalet for å stimulere revers kolesteroltransport farmakologisk, sier Haraldsen.

Anbefalte artikler