LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Jordens og menneskenes helsetilstand er tett sammenvevd. Det burde forplikte oss leger

Når pasienten er jorden

Hvor fast er en fastlege?

Fastleger i store kommuner tjenestegjør lenger enn fastleger i små kommuner. Varigheten av fastlegeavtaler er assosiert med legens alder og kjønn (kvinne), antall innbyggere i kommunen og antall pasienter på listen. Dette viser en studie av nesten 7 400 fastlegeavtaler i perioden 2001 – 14. Kontinuitet i lege-pasient-forholdet er viktig. Bør det gjøres endringer i fastlegeordningen?

Fastlegers stabilitet

Varighet av fastlegeavtaler

Behandling av hepatitt C-infeksjon

Pasienter med kronisk hepatitt C-infeksjon er de siste årene primært blitt behandlet med interferon og ribaverin. En gjennomgang ved tre norske sykehus i perioden 2000 – 11 viser at over en tredel av pasientene ble varig virusfrie med slik behandling – resten fikk tilbakefall eller hadde ingen respons. Effekten var best ved hepatitt C-virus av genotype 2 og 3.

Hepatitt C-behandling ved tre norske sykehus 2000 – 11

Epileptisk encefalopati

Landau-Kleffners syndrom er en sjelden epileptisk encefalopati med debut i barneårene. Man bør mistenke tilstanden dersom et normalt utviklet barn nokså plutselig mister etablerte språkferdigheter. EEG under våkenhet og søvn er avgjørende for diagnosen. Rask igangsettelse av behandling bedrer prognosen.

Landau-Kleffners syndrom

Mann med alvorlig hypotensjon og ødemer

En mann i 60-årene ble innlagt pga. synkope og hypotensjon etter å ha følt seg slapp i noen dager. Han utviklet i løpet av få dager en livstruende tilstand med store ødemer, albumintap og hemokonsentrasjon. Les og lær av historien fra Ålesund.

En mann i 60-årene med alvorlig hypotensjon og ødemer

Anbefalte artikler