E. Hem svarer:

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Jeg skjønner godt at Øvrebø og hans kolleger kommer i tvil. Alt i 1886 sto det i et medisinsk leksikon om den rotete begrepsbruken. Inkarserert ble brukt på flere forskjellige måter på engelsk, «variously explained by authors», som det sto (1).

Det er fire begreper i spill her: irreponibelt, inneklemt, inkarserert og strangulert. Det er særlig inkarserert som byr på problemer. Det første vi kan slå fast, er at inneklemt er norsk for inkarserert. På latin kalles et inneklemt brokk for hernia incarcerataincarcerare betyr fengsle, innesperre (2). Det er ingen betydningsnyanser mellom det norske og latinske.

Da gjenstår tre begreper: inkarserert, strangulert og irreponibelt, slik det også fremgår i ICD-10 (3). Et inkarserert brokk er en alvorlig komplikasjon, med økt risiko for at blodtilførselen kompromitteres. Hvis det skjer, er brokket blitt strangulert. Strangulare på latin betyr kvele, man kan høre av ordet at det haster (2).

Når et brokk lett glir tilbake ved at man trykker på det, kalles det reponibelt, hernia reponibilis (2). På latin betyr reponere å føre tilbake. Når brokket ikke lar seg presse tilbake, er det blitt permanent eller irreponibelt (4).

Så langt er det greit. Øvrebø spør om irreponibelt og inkarserert betyr det samme. Svaret er nei. Et inkarserert brokk er også irreponibelt, men tilstanden er alvorligere, blodsirkulasjonen står i fare (5). At begrepsbruken er forvirrende, ser vi på engelsk, der man for eksempel kan bruke begrepet irreducible for både irreponible og inkarsererte brokk (6, 7).

Grenseoppgangen mellom inkarserert og strangulert brokk er heller ikke alltid helt klar. Forklaringen er nok at det alltid vil være sirkulasjonsforstyrrelser i inkarseratet. Noen ganger oppstår gangren i løpet av få timer, mens i andre tilfeller, når inneklemmingen er lavgradig, vil tarmen bevare sin vitalitet i flere døgn, ifølge Nordisk lærebok i kirurgi (8). Uansett hvordan inneklemmingen begynner «bliver Forholdet efter nogen Tid det samme», skrev kirurgen Otto Borchgrevink (1856 – 1928) i 1907 (9). Oftest anvendes derfor uttrykkene inkarserasjon og strangulasjon «i daglig Tale om hinanden» (9). Det er altså et spørsmål om tid før et inkarserert brokk blir strangulert. Et inneklemt brokk bør derfor «urge the surgeon to undertake operation sooner than later» (10).

Oppsummert: Når brokket ikke kan presses tilbake (irreponibelt) og blodsirkulasjonen står i fare (inkarserert), er det et tidsspørsmål før blodtilførselen opphører (strangulert).

Jeg takker Kjetil Søreide for nyttige kommentarer.

Anbefalte artikler