Stor variasjon i dødelighet ved tykktarmskreft

Matilde Risopatron Berg Om forfatteren
Artikkel

Kolorektalkreft er en vanlig dødsårsak i alle europeiske land, men dødeligheten varierer betydelig. Dødeligheten er synkende i EU-land, men stigende i Øst-Europa.

Kolorektalkreftceller. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

I en retrospektiv analyse av data fra dødsårsaksregistre i 34 europeiske land har man studert endringer i dødeligheten ved kolorektalkreft i perioden 1970 – 2011 (1).

I land i Nord- og Vest-Europa falt dødeligheten betydelig for både menn og kvinner, mens den i enkelte land i Sør- og Øst-Europa økte. Dødeligheten ved kolorektalkreft varierte mye – fra 11 til 53 dødsfall per 100 000 menn i henholdsvis Hellas og Tsjekkia i perioden 1989 – 91. I løpet av hele studieperioden hadde Østerrike en reduksjon i dødelighet på 44 %, mens Romania hadde en økning på 102 %. Samlet økte dødeligheten ved kolorektalkreft med 6 % for menn og sank med 15 % for kvinner.

I landene hvor dødeligheten falt, falt den mest for kvinner i alle aldersgrupper og for menn under 65 år. I land som er medlem i EU, falt dødeligheten med 13 % for menn og med 27 % for kvinner fra 1970 til 2011. Til sammenlikning hadde USA en nedgang på henholdsvis 40 % og 39 % i samme periode.

Forfatterne peker på at screeningprogrammer, bedre og mer tilgjengelig behandling og tidligere diagnostikk i land med reduksjon i dødelighet kan være av betydning.

Anbefalte artikler