Ny rammeavtale for avtalepraksis

Lise Berit Johannessen Om forfatteren
Artikkel

De regionale helseforetakene og Legeforeningen har kommet til enighet om ny rammeavtale for avtalepraksis. Enigheten markerer sluttpunktet i en toårig prosess med gjennomgang av rammeverket for ordningen.

– Det har vært konstruktive forhandlinger preget av en rekke felles ambisjoner. Vi har lagt ned mye arbeid i å få på plass et godt rammeverk for styrket samarbeid mellom avtalespesialistene, RHF-ene og helseforetakene. Dette gir forpliktelser for alle parter. Det er en forutsetning at denne avtalen vil føre til større grad av dialog og samarbeid, uttaler president Marit Hermansen.

Målet har vært å legge til rette for Regjeringens ambisjon om å styrke ordningen, herunder øke antall hjemler. Et overordnet mål har vært å gjøre avtalespesialistene enda mer integrert i å bidra til å løse RHF-enes «sørge for» ansvar. Samtidig har det vært viktig å bevare de kvaliteter som allerede ligger i ordningen.

Vil gjerne ta større ansvar

Også leder av PSL Sverre Dølvik sier seg fornøyd med avtalen.

– Vi er en del av en offentlig spesialisthelsetjeneste som vil møte store utfordringer i årene som kommer. Da er det viktig at vi tar vår del av ansvaret og samfunnsoppdraget som ligger i våre avtaler. Jeg mener vi nå har lagt grunnlaget for en mer aktiv avtaleforvaltning enn vi har sett hittil.

Som avtalespesialist kan man ikke være seg selv nok, man må være i dialog både med oppdragsgiver og andre samarbeidsaktører om pasienttilbud og prioriteringer. Vi vil gjerne ta større ansvar, også for spesialistutdanning. Rammeavtalen bringer oss videre på en rekke av disse punktene, og vi har også en protokoll som forplikter i spørsmål hvor vi ikke er i mål, sier Dølvik.

Rammeavtalen inneholder videreutvikling og nyskapninger på flere andre områder. Det kan nevnes at den generelle aldersgrensen økes til 72 år, og det er gitt tydeligere misligholdsbestemmelser for de som ikke overholder sine forpliktelser.

Avtalen trer i kraft 1. januar 2016. Legeforeningen vil utarbeide veiledningsmateriale til medlemmene.

Anbefalte artikler