Sukkeravgift

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

Homøopatiske legemidler fremstilles ved gjentatt fortynning av den aktive ingrediensen inntil det i de fleste tilfeller ikke er ett eneste molekyl av den igjen. Null prosent av pillen er altså aktiv ingrediens. Resten er melkesukker. Mange vil mene at dette kan være forklaringen på at homøopatimidler i gjentatte metaanalyser ikke har vist effekt mot noe som helst.

Ikke desto mindre er homøopatiske midler i Norge underlagt samme regelverk som legemidler, og apotekene er pliktige til å skaffe dem ved forespørsel. Fra 2017 må sukkerpillene søkes formelt registrert. Statens legemiddelverk regner med at det vil gå med flere årsverk til å håndtere søknadsmengden. Av den grunn vil de innføre en registreringsavgift på 4 000 kroner, til importørenes fortvilelse. Sukkeravgift er aldri populært.

Anbefalte artikler