Norske lege- og tannlegestudenter i Basel

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sundal, Even

  Svendsen, Einar

  Torkildsen , Helene

  Norwegische Ärzte und Zahnärzte, die in Basel von 1950 – 1980 ausgebildet wurden. Was wurde aus ihnen?

  300 s, ill. Basel/Tønsberg: Vagantes Basilienses, AlumniMedizin Basel. Pris NOK 400

  ISBN 978-82-303-2990-0

  Målgruppen er norske og sveitsiske leger, tannleger, deres etterkommere og alle med interesse for hvordan norske leger og tannleger de siste 60 årene fikk sin basisutdanning fra utenlandske lærersteder. Det medisinske fakultetet ved Universitetet i Basel immatrikulerte i en 30-årsperiode fra 1950 mer enn 150 lege- og tannlegestudenter fra Norge, og ga dem en grunnutdanning for lege- og tannlegeyrket. Tekstene er skrevet på tysk, og boken er trykt i rekken av Erzählte Erfarung der AlumniMedizin Basel i forbindelse med et fakultetsjubileum. Forordet er tankevekkende og handler om det ansvaret europeiske universiteter tok, for å gi innsatsvillige norske artianere muligheten til utdanning.

  Hovedinnholdet er bibliografiene til 30 leger og 18 tannleger med portrettbilder. De øvrige 107 biografiene er tysk oversettelse av relevante tekster i Norges leger 1996 og Norges tannleger 1998. Enkelte biografier av 37 avdøde er skrevet av kolleger. Majoriteten av studentene er født mellom 1935 og 1955, og de kom til Universitetet i Basel fra hele Norge. Noen tok sin avsluttende eksamen i Tyskland eller i Norge. Her er informasjon om familiebakgrunn, skolegang i Norge og valg av studiested. Det var en god blanding av naivitet og pågangsmot ved ankomsten til Basel. Felles skjebne ga evigvarende vennskap, hvor de eldre norske studentene veiledet og hjalp de yngre studentene. Eksamener etter første studieår og «Staatsexamen» i 16 fag ga varige inntrykk. De sveitsiske medstudentene behersket tysk, fransk og italiensk, og i tillegg hadde mange hatt latin og gresk i gymnasiet. Nordmennene var derimot vinnere i sportslige studentaktiviteter. Det videre hendelsesforløpet etter sveitsisk «Staatsexamen» – giftemål, barn og faglige karriere – er omtalt. Mange norske studentene har i ettertid følt seg som europeere, men med få unntak reiste de hjem til Norge for å praktisere. Flere omtaler tiden i Basel som det beste i livsløpet. I alt 17 av de norske studentene ble stimulert til en akademisk løpebane som professorer ved medisinske fakulteter i Norge og i utlandet.

  Redaktørene har hatt et krevende arbeid med å samle inn biografiene. De har ikke vektlagt stram redigering og kildehenvisninger.

  Boken er det første i sitt slag hvor man omtaler en hel gruppe norske lege- og tannlegestudenter ved et studiested utenfor Norge. Basel-studentenes erfaringer kan nok i noen grad generaliseres til norske studenter ved andre studiesteder i Sveits, Tyskland, Østerrike, Nederland og Storbritannia. Det er ønskelig at andre grupper av norske studenter ved andre universiteter i Europa samler erfaringene fra sine studieår. Det ville gi oss en større innsikt og forståelse av bakgrunnen til leger og tannleger i Norge på slutten av forrige årtusen. Det er god og spennende lesing, og jeg anbefaler boken varmt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media