Irreponibelt, inkarserert eller strangulert?

Kjell Kåre Øvrebø Om forfatteren
Artikkel

Vi har kommet opp i en intens faglig diskusjon om noen medisinske termer og håper dere kan hjelpe oss.

Maleriet av den spanske kirurgen Diego de Argumosa (1792 – 1865) som demonstrerer brokkirurgi på et kadaver, er en av få kunstneriske fremstillinger av brokk. Oljemaleri av Antonio Bravo (1885). Det medisinske fakultet, Complutense University of Madrid. Science Photo Library

Et lyskebrokk kan beskrives som irreponibelt eller inneklemt. Er disse begrepene å regne som synonymer eller er det nyanser som vi bør vektlegge? Og hva med begrepet inkarserert – hvordan skiller det seg eventuelt fra inneklemt eller irreponibelt? Er det en gradsforskjell – er et inkarserert brokk en mellomting mellom et inneklemt og et strangulert?

Strangulert er et begrep som vi oppfatter er relatert til endret blodsirkulasjon i et organ som er fanget i en snørefure eller brokk. Omfattes strangulert av noen av de foregående termene, for eksempel inkarserert?

Håper dere kan hjelpe oss ut av en endeløs gjentakende diskusjon.

Anbefalte artikler