God kommunikasjon skaper tillit

Tove Myrbakk Om forfatteren
Artikkel

– For å kunne drive effektiv klinisk medisin må vi kommunisere godt, mener Bård Fossli Jensen.

ØNSKER SEG FLERE KOMMUNIKATØRER: Bård Fossli Jensen ønsker seg flere gode kommunikatører blant leger. I Bodø ga han råd både for de hverdagslige pasientkonsultasjonene, de vanskelige samtalene og hvordan få til endring. Foto: Tove Myrbakk

Fossli Jensen er barnelege og har en doktorgrad i medisinsk kommunikasjon. I november var han i Bodø som foreleser på kurs i pasientkommunikasjon. Deltakerne besto av allmennleger, sykehusleger, studenter og en stipendiat. De fikk ta del i hans unike kompetanse og sterke engasjement for å få til god kommunikasjon og bygge tillit i pasientkonsultasjonene.

Viktig å trene

– Invester i begynnelsen, få frem pasientens perspektiv, vis empati og invester i slutten. Dette er fire gode vaner som Jensen mener leger godt kan trene mer på. De vil gi gevinst i form av større tillit mellom lege og pasient.

– Denne tilliten er vi helt avhengig av for å kunne gjøre en god jobb for pasienten. Lønnsomt og effektivt er det også.

Nordland Legeforening har planer om å arrangere flere slike kurs. Tilbakemeldingen fra deltakerne var klare på at dette trenger legene.

Anbefalte artikler