()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Ny informasjonskampanje rettet mot pasienter: Har dine pasienter en oppdatert medisinliste?

  Ny informasjonskampanje rettet mot pasienter: Har dine pasienter en oppdatert medisinliste?

  Leger og sykehus har ingen felles oversikt over pasientens legemidler i bruk. Derfor oppfordrer vi pasienter til å be fastlegen om en oppdatert medisinliste. Budskapet er at en slik liste bidrar til riktig behandling og kan redde livet ditt. Kampanjen er et samarbeid mellom helsemyndighetene, Legeforeningen og Apotekforeningen.

  Hovedelementer i informasjonskampanjen:

  • plakat til å henge opp på legekontor, apotek og sykehus

  • avrivningsblokker for apotek med pasientinformasjon

  • informasjon på nett og i sosiale medier

  Råd til fastleger:

  • Heng opp plakaten på venterommet.

  • Oppdater pasientens liste over legemidler i bruk (LIB) ved endringer.

  • Vurder om du bør gi en oppdatert liste til andre som behandler pasienten.

  • Sørg for at en oppdatert liste (LIB) inngår i alle henvisninger.

  • Minn pasienten på å kaste gamle utgaver av listen.

  • Vurder behovet for en legemiddelgjennomgang.

  Mer informasjon om kampanjen finnes på helsenorge.no/medisinliste. Har du spørsmål om hvordan du skriver ut en medisinliste eller andre synspunkter, kan du kontakte:

  Morten Finckenhagen, overlege i Legemiddelverket: 90 08 89 29 / morten.finckenhagen@legemiddelverket.no

  Solrun Elvik, seniorrådgiver, Pasientsikkerhetsprogrammet, Helsedirektoratet: 95 20 85 87 / solrun.elvik@helsedir.no

  Takk for ditt bidrag for å sikre riktig legemiddelbruk!

  Foto: Stig Marlon Weston

  Felles elektronisk legemiddelliste

  Selv med dagens e-resept og kjernejournal har ikke leger og sykehus god nok oversikt over pasientens legemiddelbruk. Helsemyndighetene jobber derfor med en målsetting om å utvikle en felles elektronisk legemiddelliste som gir oppdatert informasjon om pasientens legemiddelbruk i sanntid. En slik liste vil forenkle legemiddelsamstemming og legge til rette for legemiddelgjennomgang med elektronisk beslutningsstøtte.

  I første omgang utredes det hvilke behov som kan dekkes med utgangspunkt i e-resept og kjernejournal innenfor en tidshorisont på tre til fem år. Helsedirektoratet leder utredningen og skal levere forslag til løsning i januar 2016. For å lykkes er det viktig at e-resept tas i bruk på alle sykehus og i sykehjem.

  I et lengre perspektiv inngår en felles elektronisk legemiddelliste i arbeidet med «Én innbygger – én journal».

  Medisinliste

  Inntil en elektronisk liste er på plass må behandlere i stor grad basere seg på pasientens opplysninger om eget legemiddelbruk. Alle pasienter bør derfor ha med seg en oppdatert papirliste og vise denne fram på sykehus, hos fastlege og på apotek.

  Besøk vår julekalender på facebook.com/legemiddelverket. Gå inn på dagens luke og løs rebusen. Premie: kinobilletter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media