Minileder

Are Brean

Siden sist

Forsidebildet

I dette nummeret

Fra redaktøren

Brev til redaktøren

Eivinn Årdal Skjærseth
Håkon Trønnes
Oddvar Kvalsvik
Marit Bekkevold
Janne Roshauw
Håkon Abrahamsen
Marius Tjessem
Lars Slørdal
Thoralf Christoffersen
Daniel Bieniek
Tor-Erik Widerøe
Lars Lien
Gitte Huus
Gunnar Morken

Rettelse

Tom Kristian Grimsrud
Hans Kristian Skaug
Inger Kristin Larsen

Kommentar og debatt

Michael Bretthauer
Erlend Hem
Hanne Cecilie Kaspersen
Berit Hjelde Hansen

Nyheter fra Statens legemiddelverk

Fra andre tidsskrifter

Lise Mørkved Helsingen

Verdens helse

Intervju

Elisabeth Swensen

Originalartikkel

Maja Akopian
Odd Martin Vallersnes
Dag Jacobsen
Øivind Ekeberg
Mette Brekke
Inger Johanne Bakken
Christian Lycke Ellingsen
Anne Gro Pedersen
Lilian Leistad
Jonas Minet Kinge
Marta Ebbing
Stein Emil Vollset

Klinisk oversikt

Morten Engstrøm
Kornelia Katalin Beiske
Harald Hrubos-Strøm
Sigurd Aarrestad
Trond Sand

Medisinen i bilder

Håkon Reikvam
Aymen Ahemd Bushra

Noe å lære av

Torvald Espeland
Knut Bjørnstad
Knut Hegbom
Tore Graff Salvesen
Knut Haakon Stensæth

Kronikk

Morten Engstrøm
Kornelia Katalin Beiske
Harald Hrubos-Strøm
Sigurd Aarrestad
Trond Sand

Språkspalten

Tidligere i Tidsskriftet

Marit Skaar Fjellhaug

Anmeldelser

Marit Hafting
Gunnar Tellnes

Legelivet

Risa Anna Margaretha Lonnée-Hoffmann
Erik Koldberg Amundsen

Aktuelt i foreningen

Christine Rian Johannessen
Stein Runar Østigaard
Ellen Juul Andersen

Gjesteskribent

Nils Øveraas