MINNEORD

Artikkel

Etter lengre tids sykeleie kom den triste beskjeden om at Haakon Melsom er død. Han døde 30. september 2015, 74 år gammel.

Haakon tilbrakte store deler av sitt yrkesaktive liv i den sentrale helseforvaltningen, også som rådgivende lege for Rikstrygdeverket. I 1966 var Haakon ferdig utdannet lege. Han var spesialist i indremedisin og i kreftmedisin og tok medisinsk doktorgrad i 1975. Haakon hadde bred erfaring fra sykehus og jobbet i ulike perioder dels klinisk som kreftlege, og dels i sykehusledelsen som sjeflege ved Radiumhospitalet og Oslo universitetssykehus, Ullevål. Som nyutdannet lege jobbet han også på Svalbard. I tillegg deltok han i ulike utvalgs- og prosjektarbeider, bl.a. om sykmeldingsproblematikk. Han var også i perioder aktiv i ulike tillitsverv.

Haakons brede erfaring fra sykehus gjorde ham spesielt godt kvalifisert til å jobbe i helseforvaltningen med utvikling av sykehusene. I ulike perioder arbeidet han i Helsetilsynet og som ekspedisjonssjef i Sosial- og helsedepartementet fra 1996 til 2000. Det at han vekslet mellom å jobbe i sykehus og i den sentrale helseforvaltningen ga ham et bredt nettverk som han visste å bruke.

Han var svært handlingsorientert, målrettet og effektiv. Han var nysgjerrig på saker og på mennesker. Det «kliniske blikket» beholdt han alltid, selv når han ikke jobbet pasientrettet. Haakon var snill, omsorgsfull og empatisk, men hadde lite sans for «sutring» over det han mente var bagateller. Han ønsket handling og ikke for mye problematisering. I tillegg var han var en humoristisk, sjarmerende og sosial mann som det var hyggelig å være sammen med.

En annen side av Haakon var hans kunstneriske interesser, særlig malerkunst. Hans kjære Mette var en habil billedkunstner. Hun døde for fem år siden. Våre tanker går til Haakons barn og barnebarn som han var så glad i.

Anbefalte artikler