Klok karriereveiledning

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Christensen, Nynne Lykke

  Snart læge – og hvad så?

  304 s, ill. København: FADL’s Forlag, 2015. Pris DKK 300

  ISBN 978-87-7749-789-6

  Denne boken vil være nyttig for enhver medisinstudent og jobbsøkende lege som har tro på at livet formes av egne valg, og at karakterstyrke og yteevne kan økes gjennom prøving, feiling, refleksjon og veiledning. Boken anbefales ikke for nihilister og pessimister, da de alltid vil få rett i sine selvoppfyllende profetier om at ingenting nytter.

  Boken er en praktisk og konkret guide for alle som lurer på hva de egentlig er gode til, hva som er fornuftige karrierevalg i medisinen, og hvordan de konkret skal planlegge søknader og intervjuprosesser. Refleksjonsnivået er høyt, og teksten er godt organisert og lett å lese. Forfatteren jobber med karriereveiledning for foreningen Yngre Læger i Danmark, og rådene og tipsene er åpenbart utprøvd. Selv om norsk regelverk og rammevilkår er annerledes enn i Danmark, vil boken ha stor relevans for norske lesere.

  De tre hovedtemaene er: du som person og profesjonell, jobbsøking og formelle krav i medisinsk grunn-, videre- og etterutdanning. Undertegnede har selv aldri fått opplæring eller hjelp til å reflektere over hva jeg ville, kunne eller drømte om som lege. Jeg har, som mange andre, drevet nokså tilfeldig omkring i det medisinske landskapet. Også dagens studenter og unge leger må stort sett finne ut av ting på egen hånd. De færreste får kompetent og systematisk guiding til mulighetene som finnes i medisinens verden og i deres egen personlige bagasje.

  Jeg opplever det som en vekker å lese kapitlene om karrierevalg, kompetanse, medisinsk profesjonalitet, læring, motivasjon og personlig vekst. Forfatteren viser hvor ulike vi er som personer, og hvordan bevissthet om egne styrker, svakheter og preferanser kan kartlegges slik at vi skjønner hva vi liker, hva vi er gode på, hvordan andre opplever oss, og hvordan vi liker å lære. Når en slik selvforståelse har tatt form, kan man, bl.a. ved hjelp av denne boken, ta for seg de ulike medisinske spesialitetene, hva slags tempo, dramatikk og arbeidsformer de innebærer, og finne en karrierevei som man passer til.

  Kapitlene om jobbsøking er konkrete, med maler for stor og liten CV og ulike måter å utforme søknader og forberede jobbintervju på. Det hele er oversiktlig med tydelige eksempler. Forfatteren viser til nettstedet nylæge.dk, hvor det finnes mye godt verktøy for karriereplanlegging.

  Boken minner om at vi ikke er dømt til å gå i gamle spor, at vi alle har «mer enn ett skudd i vår kanon», og at vi med innsats kan bygge veien mens vi går.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media