Forbedringsutdanning for leger

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Vil du sette i gang og lede forbedringsprosjekter i helsetjenesten?

FORBEDRINGSPROSJEKT: Leder av pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender Anne-Grete Skjellanger ønsker at deltakerne i prosjektet skal skape varige endringer på arbeidsplassene. Foto: Cecilie Bakken Høstmark

Den norske legeforening og pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7 samarbeider om en utdanning som vil gi leger kompetanse til å lede prosjekter som fører til store forbedringer i helsetjenesten.

I løpet av den seks måneder lange utdannelsen skal deltakerne gjennomføre et klinisk forbedringsprosjekt.

Mål

Målene med utdanningen, er at deltakerne etter opplæringen kan:

  • Sette tallfestede og tidfestede mål for forbedringsarbeid

  • Bruke spesifikke metoder for å teste ut nye arbeidsrutiner

  • Bruke målinger for å vurdere om en endring er en forbedring

  • Lede forbedringsarbeid og involvere kollegaer

  • Bruke metoder for å spre forbedringer og sikre at forbedringene vedvarer

Veiledning på eget prosjekt

Alle må arbeide med et klinisk forbedringsprosjekt under utdanningen. Alle som deltar vil få veiledning på deres eget prosjekt underveis.

Deltakerne oppfordres derfor til å velge et prosjekt som egner seg for utdanningen. Erfaringer viser følgende kjennetegn på de mest egnede prosjektene:

Prosjektet har som mål å forbedre klinisk praksis og er i tråd med virksomhetens strategi og kvalitetsmål, eller prosjektet er tenkt etablert som et teamsamarbeid. Prosjektet kan gjennomføres innenfor utdanningens tidsramme som er seks måneder.

Det er identifisert resultatindikatorer som er direkte relatert til prosjektets mål og det er meningsfullt å måle på disse over en seksmåneders periode. Prosjektet må støttes av ledelsen for den avdeling hvor prosjektet utføres.

Prosjekter som er velegnet

Eksempler på prosjekter som er velegnet, er prosjekter som innebærer en forbedring av en eksisterende prosess som i dag ikke fungerer optimalt. Også utvikling av ny prosess som skal avløse en ikke velfungerende prosess kan være et godt prosjekt. Likeså utvikling av ny prosess, hvor man forventer å kunne oppnå bedre resultat enn i dag.

– Vi ønsker at den kompetansen som deltakerne får og de lokale forbedringsprosjektene de arbeider med i utdanningen, skal utgjøre en positiv forskjell i årevis fremover, sier Anne-Grete Skjellanger, som er sekretariatsleder i pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-7.

– Jeg vil trekke frem noen områder som eksempler på prosjekter, for å konkretisere problemstillinger som kan være egnet, særlig innen forebygging. Eksempler er forebygging av postoperative sårinfeksjoner, av komplikasjoner knyttet til keisersnitt, av legemiddelfeil, av selvmord og overdose, av alvorlig sepsis og også rask og riktig behandling av hjerneslag.

Hvem kan delta?

Utdanningen passer for leger i klinisk praksis som arbeider med eller vil arbeide med forbedringsarbeid i klinisk praksis, og som ønsker å få mer kunnskap om hvordan de kan gjennomføre slike prosjekter. Som deltaker får du også tilgang til Open School fra Institute for Healthcare Improvement og alumni-nettverk.

Det er tilsammen plass til 20 deltakere. Samlingene gjennomføres i Oslo og det er tre samlinger; 2. – 4. februar, 26. – 27. april og 14. – 15. juni 2016.

– Utdanningen er søkt meritterende og vi regner med å få svar i november, sier Skjellanger. Opplæringsprogrammet har ingen deltakeravgift. Opphold og reise i forbindelse med samling dekkes ikke. Søknadsskjema sendes post@pasientsikkerhetsprogrammet.no innen 1. desember 2015 (merk e-posten: «Forbedringsutdanning for leger») Se mer informasjon om utdanningen og påmelding på pasientsikkerhetsprogrammet.no/utdanningforleger.

Anbefalte artikler