Mye oksytocin – mindre angst

Martine Rostadmo Om forfatteren
Artikkel

Barn med høyere nivåer av oksytocin hadde mindre angst, viser ny studie.

Oksytocinkrystaller. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

Oksytocin er et nevropeptid som blant annet demper angst og fremmer tilknytning og positiv sosial atferd. Oksytocin produseres i hypothalamus og frigis til hjernen via egne transportveier og til sirkulasjonen via hypofysens baklapp. Oksytocin kan måles både i plasma, spytt og urin, men om dette er gode surrogatmål for oksytocinnivå i hjernen hos mennesker, er ukjent, ettersom oksytocin fra sirkulasjonen ikke krysser blod-hjerne-barrieren.

I en nylig publisert studie fra USA ble oksytocinnivået i cerebrospinalvæske og plasma målt hos 27 voksne og barn der spinalvæsketapping ble gjort på annen klinisk indikasjon (1). Barnas foreldre fylte ut et spørreskjema om barnas angstnivå. Det viste seg at oksytocinnivået i plasma predikerte oksytocinnivået i cerebrospinalvæsken (p = 0,0064). Høye oksytocinnivåer, både i plasma og cerebrospinalvæske, sammenfalt med lavere angstnivå.

– Dette er lovende resultater, sier Daniel S. Quintana, postdoktorstipendiat ved NORMENT – KG Jebsen senter for psykoseforskning ved Oslo universitetssykehus.

– Resultatene bør likevel bekreftes av andre, da studien omfattet relativt få pasienter, og fysisk sykdom kan ha vært en konfunderende faktor. En norsk klinisk studie av oksytocinbehandling for autismespekterlidelser pågår nå ved Oslo universitetssykehus, som en oppfølgingsstudie til et forsøk hos friske voksne (2). Den amerikanske studien kan tyde på at personer med lave plasmanivåer av oksytocin vil ha mest nytte av oksytocinbehandlingen, sier Quintana.

Anbefalte artikler