FORSIDEN

Artikkel

Illustrasjon © Elisabeth Moseng

Innleggelse for rusmiddelforgiftning er vanligere i bydeler med dårlige levekår. Det meste av problematisk rusbruk resulterer likevel ikke i innleggelse, men foregår bak lukkede dører. Spørsmålet man kan stille seg er: Hvilke type bydeler har flest lukkede dører?

Anbefalte artikler