Hva kan Legeforeningen gjøre for deg?

Marit Hermansen Om forfatteren
Artikkel

Jeg tenker mye på om vi som tillitsvalgte klarer å formidle den jobben vi gjør ut til medlemmene. Og enda viktigere – om vi fanger opp hva som er viktig for dere.

Tidsskriftet du nå leser er kanskje det mest håndfaste beviset på medlemskapet i Legeforeningen – om det er i det kjente tykke papirformatet eller i digital versjon.

Jeg liker at navnet samler; bare ordet Tidsskriftet – som om det ikke fantes andre …… For leger gir betegnelsen Tidsskriftet en entydig assosiasjon til Tidsskrift for Den norske legeforening.

Hvilke andre sider ved Legeforeningen er viktig for medlemmene? Vi har veldig høy oppslutning – 97 % av alle yrkesaktive leger er medlemmer. Når jeg møter myndigheter og beslutningstakere, kan jeg med trygghet formidle erfaringer fra praksisfeltet, opplevelser av fagutøvelsen og behov for utvikling. Legeforeningens medlemmer fyller 5 300 verv. Vi har tillitsvalgte i hver kommune, i alle helseforetakene, ved alle universitetene – alle steder hvor leger jobber. Vi har egne fagmedisinske foreninger med utbredt internasjonalt nettverk, og vi har regionalt samarbeid på tvers av fagmiljøene.

Det er et stort privilegium å få stå på toppen av en slik organisasjon med så mange dyktige tillitsvalgte og engasjerte medlemmer med arbeidslivskunnskap, fagkompetanse, politisk teft og forskererfaring – og med stor vilje til å dele. Dette gir Legeforeningen en viktig posisjon som myndighetsuavhengig fagpolitisk aktør – vi vet hvor skoen trykker.

Høy medlemsoppslutning gir legitimitet. En slik posisjon må vi jobbe for å bevare.

Jeg tenker mye på Legeforeningens betydning for medlemmene. Hverdagen i Legenes hus fylles av viktige politiske diskusjoner, møter med beslutningstakere og forhandlinger om rammevilkår. Men hvordan oppleves dette ute hos medlemmene? Klarer vi som tillitsvalgte å formidle jobb og resultater ut til medlemmene? Og enda viktigere – klarer vi å fange opp hva som er viktig ute i praksis? Informasjon må flyte godt begge veier.

Legeforeningen skal ivareta de samlede interessene i forhandlinger og politisk arbeid. Men vi skal også tilby medlemsfordeler og tjenester som oppleves som viktige og relevante for hver og en av oss. Vi yter juridisk bistand til medlemmer i saker som har med arbeidet vårt å gjøre. Det kan være alt fra enkel rådgiving, til å ta saker helt til Høyesterett. Vi ser en økning i antall saker og foreningen skal frem mot neste landsstyremøte se på hvordan denne hjelpen kan utvikles videre.

Livet som lege kan også by på personlige utfordringer, og nettopp posisjonen som lege kan gjøre det vanskelig å søke hjelp. Derfor har Legeforeningen lokalt og sentralt flere støtteordninger som er tilpasset leger og studenter.

Legenes hus rommer mange tjenester som har direkte betydning for det enkelte medlemmet, og som vi hele tiden må utvikle.

Men hver og en av oss har også et ansvar for å bidra overfor hverandre og et fellesskap. Tillitsvalgtarbeid er mer enn noen ekstra timers arbeid. Deltakelse gir motivasjon og tilhørighet. Det kan være ved å skrive en kommentar i Tidsskriftet, banke på døra til en kollega som sliter, delta på årsmøtet i lokalforeningen eller engasjere seg i en maildiskusjon en sen kveldstime. Det er der fellesskapet blir til.

Anbefalte artikler