Deprimert etter vellykket assistert befruktning

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  En ny studie viser at kvinner som fikk barn etter assistert befruktning, hadde høyere risiko for depresjon enn dem som mislyktes.

  Illustrasjonsfoto: Science Photo Library
  Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

  Mange infertile kvinner vil forsøke ulike former for assistert befruktning, men langt fra alle lykkes med å få barn. Har disse økt risiko for depresjon? En ny dansk studie viser at det er motsatt (1).

  Informasjon om over 40 000 kvinner som i perioden 1994 – 2009 hadde gjennomført minst ett forsøk med assistert befruktning, ble koblet med informasjon om fødsler og psykisk sykdom fra nasjonale registre. Rundt 500 av kvinnene hadde fått diagnosen unipolar depresjon. De som ikke hadde fått barn, hadde lavere risiko for unipolar depresjon enn dem som hadde fått barn. Risikoen for depresjon var høyest 0 – 42 dager etter fødsel sammenliknet med kvinner uten barn (hasardratio 5,1; 95 % KI 3,1 – 8,3). Det var en noe lavere, men likevel økt risiko for depresjon blant kvinner med barn sammenliknet med kvinner uten barn 43 – 365 dager etter fødsel.

  – Dette er en solid studie, sier Johanne Sundby, professor ved Avdeling for samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo. – Det er godt dokumentert at kvinner som får barn, har større risiko for depresjon enn kvinner som ikke får det, især kort tid etter fødsel – også når barnet er etterlengtet og unnfanget ved assistert befruktning, sier hun.

  – At barnefødsler øker risikoen for depresjon hos kvinner behøver ikke bety at kvinner som gjennomgår infertilitetsbehandling uten å få barn, ikke blir lei seg, stresset og synes det er vanskelig. Det gjør de. Men de får kanskje ikke behandlingstrengende depresjon. Annen forskning om psykiske lidelser viser at de mest sårbare på forhånd er de som lettest får problemer med store livshendelser, slik en barnefødsel er, sier Sundby.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media