Praktisk, men ujevnt om behandling av personer med demens

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Solheim, Kirsti V.

  Demensguiden

  Holdninger og handlinger i demensomsorgen. 3. utg. 354 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2015. Pris NOK 499

  ISBN 978-82-15-01983-3

  Denne tredje utgaven er totalt revidert og endret fra første utgave som kom i 1996. Målet er å gi en innføring i demens og demensbehandling og gi «inspirasjon til å utføre best mulig behandling, pleie og omsorg rettet mot hver enkelt person med demens og deres pårørende».

  Det er to hoveddeler. Den første delen er en generell innføring i demenssykdommene og normal aldring, og den andre delen inneholder anvisninger om praktisk tilnærming.

  Målgruppen er først og fremst ansatte i kommunehelsetjenesten, men boken vil også være aktuell for studenter på fagskole og høyskole og pårørende. Andre helsearbeidere kan sikkert også ha glede av den, særlig den andre delen, som gir et vell av praktiske råd og tilnærminger – nesten som en oppskriftsbok.

  Noen av kapitlene er skrevet av andre forfattere, og språk og innhold er derfor noe ujevnt. Flere fremtredende fagpersoner har bidratt med korrektur. Referanselisten er omfattende, og teksten inneholder anbefaling om tilleggslitteratur.

  Den første delen inneholder noen figurer og tabeller som er litt unøyaktige. Forfatteren sier at hun bestreber seg på å definere alle vanskelige ord, og språkformen skal være lett og muntlig. Jeg finner imidlertid språket noe tungt av og til, unntaket er kapitlet skrevet av Wogn-Henriksen. Ellers er jeg delvis uenig med en del av definisjonene og mener for eksempel at det er uriktig at demens betyr «gal, avsindig». Ordet kognitiv er ikke definert, men det fremgår jo etter hvert temmelig klart hva det innebærer. Beskrivelsen av den normale aldringen er etter min mening for negativ, og det skilles ikke klart mellom aldringen på den ene side og vanlige sykdommer som rammer i eldre år.

  Den andre delen fremstår som den sterkeste. Jeg tror den kan være til god nytte for helsearbeidere som arbeider i demensfeltet. Hvert av de 28 kapitlene er innledet med en generell omtale, og deretter kommer omtale av holdninger og handlinger innen dette området. De generelle omtalene kan av og til virke litt utdaterte, og noen påstander kan diskuteres, f.eks. «Mange eldre har aldri dusjet før». Det er mange underpunkter under holdninger og handlinger, og det blir mye gjentakelser.

  Til tross for disse innvendingene mener jeg at boken forsvarer sin plass og kan være nyttig å ha på sykehjem og i hjemmetjenesten. Leger kan ha nytte av å lese den andre delen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media