Hjerte-lunge-redning utført av legfolk kan hjelpe

Kaveh Halland Rashidi Om forfatteren
Artikkel

Ved hjertestans utenfor sykehus kan hjerte-lunge-redning, utført av legfolk i påvente av ambulanse, gi bedre utsikter for å overleve. Det viser en svensk registerstudie.

Illustrasjonsfoto: Science Photo Library

En svensk forskningsgruppe har analysert mer enn 30 000 tilfeller av hjertestans utenfor sykehus i perioden 1990 – 2011 for å undersøke om hjerte-lunge-redning utført av legfolk i påvente av profesjonell hjelp påvirket sjansen for å overleve (1).

I om lag halvparten av tilfellene ble hjerte-lunge-redning startet av legfolk, hos resten først når helsepersonell kom til stedet. 30-dagers overlevelsesrate i de to gruppene var henholdsvis 10,5 % og 4 % (p < 0,001). Gevinsten økte jo tidligere etter hjertestansen legfolk satte i gang redningen. Det var ingen signifikante endringer i resultatene i løpet av 20-årsperioden.

– Denne studien, som har mange pasienter, viser igjen at sjansen for å overleve hjertestans utenfor sykehus er størst hvis legfolk starter hjerte-lunge-redning så tidlig som mulig, sier Thomas Linder, anestesilege og fagsjef i Stiftelsen Norsk Luftambulanse.

Hans studier om hjerte-lunge-redning ved hjertestans utenfor sykehus i Stavanger-området viser samme resultater.

– Når du som legmann starter hjerte-lunge-redning, og ambulansen og legen klarer å stabilisere pasienten og få ham levert til sykehus, vet du at du har lagt grunnlaget for at han kan skrives ut til et verdig liv, sier Linder.

Anbefalte artikler