Ny dansk lærebok i hud- og kjønnssykdommer

Per Helsing Om forfatteren
Artikkel

Bryld, Lars Erik

Heidenheim, Michael

Dermatologi og venerologi

535 s, ill. København: FADL’s Forlag, 2015. Pris DKK 700

ISBN 978-87-7749-710-0

Danske lærebøker i hud- og veneriske sykdommer har lenge vært populære blant norske medisinstudenter. Nå har det kommet en ny bok som vil gi tidligere lærebøker konkurranse. Lars Erik Bryld og Michael Heidenheim, begge kliniske lektorer ved Roskilde sykehus, har laget en lærebok velegnet for både medisinstudenter og dermatologer in spe.

Boken på 500 sider er mer omfangsrik enn tidligere bøker, men har over 800 kliniske bilder som gir en god oversikt over hudsykdommenes art og ikke minst mangfold. Inndelingen er logisk og systematisk, og en sober bruk av topptekst, uthevinger og farge gjør boken lett å lese og orientere seg i. Gode figurer, tabeller og behandlingsbokser i gjenkjennelig layout bidrar i så måte.

Boken er en lærebok og innledes derfor med anatomi, fysiologi, celletyper og funksjoner, i tillegg til patofysiologi med inflammatoriske mediatorer og immunreaksjoner. Under den dermatologiske diagnostikken presenteres en forbilledlig oversikt over primære og sekundære hudlesjoner med illustrasjoner og kliniske bilder. Boken er delt inn i 23 kapitler med logisk, tematisk oppbygging. Kryb og kravl er en flott kapitteloverskrift og omfatter ikke overraskende skabb og tropeinfestasjoner. Sykdomskapitlene innleder sykdommene med greske eller latinske navn, men bruker danske navn i teksten. Sykdomspanoramaet synes å være godt dekket. Boken avsluttes med en oversikt over dermatologisk lokal- og systemisk behandling, lys- og laserbehandlinger og et lite kapittel om dermatologisk kirurgi.

I sum synes denne læreboken innen hud- og kjønnssykdommer å være et godt supplement til den eksisterende i skandinavisk språkdrakt, og jeg blir ikke overrasket om denne vil bli foretrukket av medisinstudenter i tiden fremover.

Anbefalte artikler