Sollys mot gulsott

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Filtrert sollys kan være et alternativ til konvensjonell fototerapi i behandlingen av gulsott hos nyfødte.

  Kjerneicterus som følge av uttalt gulsott hos nyfødte er en viktig årsak til cerebral parese i afrikanske land, der tilgangen til fototerapilamper og elektrisitet ofte er dårlig. Ifølge en studie fra Nigeria, som nylig er publisert i New England Journal of Medicine, kan sollys være et godt behandlingsalternativ (1).

  Over 400 nyfødte med mild til moderat hyperbilirubinemi, dvs. med bilirubinnivå i serum over 15 mg/dl, ble randomisert til behandling med konvensjonell fototerapi eller med sollys filtrert ved bruk av tynne plastduker. Behandlingseffekt ble definert som en økning i bilirubinnivå på mindre enn 0,2 mg/dl per time for barn opptil 72 timers alder eller en reduksjon i bilirubinnivå for barn eldre enn 72 timer.

  Sollys hadde tilfredsstillende effekt i 93 % av de analyserte behandlingsdagene, mot 90 % for konvensjonell fototerapi. Av barna som ble behandlet med sollys, hadde rundt 5 % en kroppstemperatur på > 38 °C mot kun 1 % blant dem som fikk konvensjonell fototerapi. Ingen barn måtte trekkes fra studien av sikkerhetsgrunner.

  – Lysets virkning ved gulsott ble oppdaget i 1957 da en engelsk sykepleier som mente at frisk luft og solskinn var bra for alle, la nyfødte ut i solen. På grunn av uforutsigbare solforhold og uønskede bivirkninger av ultrafiolett stråling sluttet man etter hvert å bruke sol som lyskilde, sier Thor Willy Ruud Hansen, overlege ved Nyfødtavdelingen, Oslo universitetssykehus.

  – Denne studien viser at man ved bruk av optiske filtre kan gi god og trygg fototerapi til ikteriske nyfødte ved hjelp av sollys, i hvert fall under klimatiske forhold der mor og barn kan sitte utendørs. I vårt norske klima er dette ikke aktuelt mesteparten av året, og sollys gjennom vinduer er for vanskelig å kontrollere til at det kan brukes til behandling av nyfødte med gulsott, sier Ruud Hansen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media