Når lojaliteten trumfer ytringsfriheten

Sara Underland Mjelva Om forfatteren
Artikkel

Stadig flere leger blir møtt med trusler når de sier fra om uønskede forhold på arbeidsplassen. Flere ender opp som sykmeldte og uføre.

TAUSE: Leger synes det er vanskelig å si fra om uønskede forhold på arbeidsplassen. Illustrasjonsfoto: Scanpix

I boka Hold munn eller gå, makt og avmakt i helsevesenet, forteller en rekke leger om hvordan de har blitt straffet av ledelsen når de har varslet om kritikkverdige forhold som kan gå utover pasientsikkerheten.

– Flere av dem jeg snakket med er i dag sykmeldt, uføre eller har flyttet fra landet, fortalte lege og forfatteren av boka Eli Berg på årets helsepolitiske konferanse i regi av lokalforeningen i Midt- og Nord-Norge.

Berg har reist rundt og samlet historier fra leger som mener seg forfulgt etter å ha sagt i fra, og var invitert til seminaret for å fortelle om arbeidet.

– Jeg tror faktisk ikke at vi forstår hva slags belastning dette er for de det gjelder.

Ingen LIS er intervjuet

Så mange som én tredjedel av legene Eli Berg kontaktet sa nei til å bli intervjuet i boken. De maktet ikke å stille opp. Mest bekymringsfullt var det at ingen leger i spesialisering (LIS) turte å si ja til intervju, til tross for at alle intervjuobjektene og historiene er anonymisert.

Leder av Yngre legers forening, Christer Mjåset, er ikke overrasket.

– Når vi tidligere har jobbet med å få LIS til å stå frem i lignende saker, har vi regelmessig møtt det samme problemet. Arbeidsmarkedet for sykehusleger er relativt lite, og det er få som ønsker å ta sjansen på å bli gjenkjent og dermed risikere å ødelegge egen jobbfremtid.

Leder av Overlegeforeningen, Jon Helle, mener ledere må være åpne for innspill og motforestillinger, slik at man vet hva som kan forbedres. Christer Mjåset sier seg enig i dette.

– Dette er et uttrykk for en manglende åpenhetskultur som vi må jobbe videre med, sier han.

Lojal mot arbeidsgiver eller pasientene?

Lojalitetspliktens møte med ytringsfrihet på arbeidsplassen er et vanskelig spørsmål. Både leger og sykepleiere skal kunne delta i en offentlig debatt i utviklingen av helsetjenesten. Taushetsbelagt informasjon, forretningshemmeligheter eller på annen måte forsøkt å skade arbeidsgiver, skal derimot ikke røpes. Hvor langt strekker lojaliteten seg? Og for hvem er man lojale?

– Ansatte og ledelsen må ha tiltro til hverandre. Lojalitet og lydighet er ikke det samme, understreket Jon Helle i sin innledning under seminaret.

Veksten i kommunikasjonsstabene har fått deler av skylden for at flere ledere ønsker å holde lokk på kritiske forhold og kun la solskinnshistoriene slippe gjennom til mediene. Kommunikasjonsdirektør på St. Olavs Hospital Marit Kvikne avviste dette. Hennes erfaring er at det er høy takhøyde for å si i fra.

– Vi, som alle andre, er opptatt av at mediene er en viktig kanal for alle i sykehusene. Det beste er jo likevel at man legger til rette for gode prosesser slik at problemer eller konflikter løses internt på arbeidsplassen, og ikke i mediene, sa Kvikne.

Hun minnet om at dette også er vanskelige avveininger for ledere.

– Når en leder går ut i media og sier at sykehusene trenger mer penger, er dette illojalt mot styret og politisk ledelse? spurte hun.

Flere kontakter Legeforeningen

Legeforeningen har hatt en vekst i hevendelser fra medlemmer som synes det er vanskelig å si fra på arbeidsplassen. Henvendelsene kommer fra både enkeltmedlemmer og tillitsvalgte. Forhandlingssjef i Legeforeningen Hanne Gillebo-Blom er særlig bekymret over den manglende forståelsen i ledelsen for de tillitsvalgtes rolle.

– At tillitsvalgte blir trakassert når de sier fra på vegne av kollegaer vitner om uheldig syn på rollen til de tillitsvalgte. Deres ansvar er jo nettopp å snakke på vegne av de ansatte, ikke seg selv.

Hun mener ledere burde være glade for å få kjennskap til problemer hos de ansatte.

– Da får de jo faktisk anledning til å gjøre noe med det, sier Gillebo-Blom.

Faste stillinger gir håp

Arbeidet med å få på plass faste stillinger i sykehus er i gang. Christer Mjåset mener det er større sjanse for at en arbeidstaker vil ytre seg fritt om kritikkverdige forhold på egen arbeidsplass dersom arbeidsmiljøet er trygt og man har fast stilling.

– Jeg tror faste stillinger vil bidra til å skape en slik trygghet for LIS og dermed gi et større fokus på faglighet og åpenhet rundt pasientbehandling på norske sykehus.

Anbefalte artikler