I dette nummeret

Redaksjonelt

Trond Riise
Bjørn Magnæs

Medisin og vitenskap

Fredrik Romi
Christian Vedeler
Ole-Bjørn Tysnes
Sverre Mørk
Johan A. Aarli
Christian Tiller
Ståle Myhrvold
Tryggve Lundar
Tore Ytterdahl*
Per Fugelli
Jakob Dalgaard*
Ståle Ritland
Lorentz Brinch
Ida M. Ikonomou
Zenebe Melaku
Hans-Jacob Haga

Tema

Kommentar og debatt

Atle Klovning*
Ole Frithjof Norheim
Preben Aavitsland
Ellen Merete Hagen
Ivar Otto Gjerde
Christian Vedeler
Nils Hovdenak
Harriet Bjerrum Nielsen

Nyheter og reportasjer

Reidun Førde
Roar Johnsen
Olav Helge Førde
Bjørn Øglænd,
Nina Husom
Ragnhild Ørstavik
Tor Hervig
Øystein Flesland
Tine Torsvik Steinsvåg
Sigurd Bj. Humerfelt
Kjellfrid Laugaland
Sigved Gramstad
Olaf Johan Hartmann-Johnsen

Fra foreningen

Hans Petter Aarseth
Stine Bjerkestrand Nesje