Spesialkurs i engelsk for leger i Colchester

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I samarbeid med Colchester English Study Centre har Legeforeningen siden 1987 arrangert et spesialkurs i engelsk for norske leger. Erfaringene fra kurset er svært gode både faglig og sosialt (1).

  I år arrangeres kurset 31. juli–11. august for maksimalt 20 deltakere. Det koster 520 pund per deltaker, alt materiell inkludert. Reise og opphold kommer i tillegg og må ordnes av den enkelte. Studiesenteret tilbyr innlosjering i private familier for ca. 72 pund per person per uke, frokost og aftens inkludert. Andre muligheter for innlosjering er hotell, pensjonat eller ved universitetet i Essex.

  Colchester English Study Centre tilbyr også sommerkurs i engelsk for voksne ledsagere og ungdom. Ungdomskurset gir rikelig anledning til å delta i ulike sportslige aktiviteter i tillegg til engelskundervisningen.

  Søknadsfristen er 1.6. 2000. Påmeldingsskjema til engelskkurs for leger fås ved henvendelse til Elisabeth Smith, Legeforeningen, Postboks 1152 Sentrum, 0107 Oslo. Telefonnummer 23 10 91 24.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media