Les mer om ...

Artikkel

Transportfødsler

133 kvinner fødte under transport til sykehus i Oppland i perioden 1989 – 97. Ett barn døde under fødselen. 71 % av kvinnene fikk hjelp av jordmor under fødselen, og en vaktordning for jordmødre anbefales.

Fødsler utenfor fødeinstitusjon og kort tid etter ankomst

Hydrocephalus

En oppfølging av 128 barn som har fått shuntbehandling for hydrocephalus i årene 1985 – 88 viser at en femdel er døde. Tre firedeler av de overlevende gikk i vanlig skoleklasse, og halvparten av foreldrene oppgav at utviklingen hadde vært «meget bra» i forhold til hva de først trodde.

Hydrocephalus hos barn

Nevrokirurgisk shuntbehandling av barn med hydrocephalus

Magnetisk resonanstomografi

MR-teknologi er blitt en viktig del av nevroradiologien, men også ved hjertesykdom kan MR være et supplement til andre diagnostiske metoder.

Magnetisk resonanstomografi av hjertet

Nevroradiologisk magnetisk resonanstomografi – indikasjoner og bruksområder

Subluksasjon av radiushodet

Hos små barn er subluksasjon av radiushodet en vanlig skade etter drag og rykk i armen. Reponering gjøres ved supinasjon av underarmen.

Subluksasjon av radiushodet

– Fristilling, ikke frislipp

Den nye helseministeren Tore Tønne er mer forbauset over likhetene enn over ulikhetene mellom bedrifter i offentlig og privat sektor.

Trygg i helsetrøya

Langtidsledige

Langtidsledige har tre ganger så høy risiko for depresjon og dobbelt så høy risiko for somatoforme sykdommer og angstsykdommer som normalbefolkningen. Har legene mer å tilby dem enn psykiatriske diagnoser?

Arbeidsledighet og psykiske vansker

Helse og livskvalitet blant langtidsledige

Bekhterevs sykdom og HLA-B27

Til tross for at HLA-B27 er sterkt assosiert med Bekhterevs sykdom, egner testen seg likevel ikke for å påvise sykdom.

HLA-B27 ved Bekhterevs sykdom

Anbefalte artikler