Jean Martin Charcot (1825 – 93)

Korrespondanser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I et interessant Brev fra Paris i Tidsskriftet nr. 22/1999 skriver Chantal M.E. Tallaksen om La Salpétrière og den berømte franske legen Charcot (1). Jeg reagerte på at hans døpenavn var endret til Jean-Marie og tenkte på å få dette korrigert i Tidsskriftet, men det ble med tanken.

  Tilskyndet av at den samme navnefeilen går igjen i nr. 2/2000 av legemiddelindustriens blad Legemidler og Samfunn, i en artikkel vedrørende amyotrofisk lateralsklerose og muligheten for en virusaffeksjon bak denne dystre tilstanden, finner jeg grunn til å minne om at Charcots korrekte fornavn er Jean Martin.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media