Ledere i Legeforeningens fylkesavdelinger 2000–2001

Artikkel

Oslo lægeforening

Torunn Janbu

 • Torunn Janbu

 • Lovisenberg Diakonale Sykehus, Kirurgisk avdeling, Lovisenberggt. 17, 0456 Oslo,

 • telefon 23 22 50 00

Akershus legeforening

Arne J. Hjemmen

 • Arne Johannes Hjemmen

 • Dr. Hjemmens legekontor, Torvvn. 5, postboks 306,

 • 1371 Asker,

 • telefon 66 78 12 58

Østfold lægeforening

Svein Rønsen

 • Svein Rønsen

 • Fredrikstad kommune,

 • Plan og Miljøseksjonen, postboks 1405, 1602 Fredrikstad,

 • telefon 69 36 79 82

Hedmark lægeforening

E. M. Kjølseth

 • E. Margrethe Kjølseth

 • Sanderud sykehus,

 • Habiliteringsavdelingen,

 • 2312 Ottestad,

 • telefon 62 57 45 00

Oppland legeforening

Ola Prestegarden

 • Ola Prestegarden

 • Oppland sentralsykehus, avdeling

 • Lillehammer, Anders Sandvigsgt. 17,

 • 2629 Lillehammer,

 • telefon 61 27 20 00

Buskerud lægeforening

Anne Larsen

 • Anne Larsen

 • Buskerud sentralsykehus, Medisinsk avdeling,

 • Dronningensgt. 28, 3004 Drammen,

 • telefon 32 80 30 00

Vestfold lægeforening

Sjur Rød-Larsen

 • Sjur Rød-Larsen

 • Åsgårdstrand legekontor, Torvet 1, 3179 Åsgårdstrand, telefon 33 08 15 11

Telemark lægeforening

Svein Solli

 • Svein Solli

 • Bergsland legesenter,

 • Alexander Kiellandsgt. 24 b,

 • 3716 Skien,

 • telefon 35 52 13 26

Aust-Agder lægeforening

Rolf Hamran

 • Rolf Hamran

 • Storgaten allmennhelsesenter, Storgt. 40,

 • 4876 Grimstad,

 • telefon 37 25 81 00

Vest-Agder lægeforening

Kjell Ove Viken

 • Kjell Ove Viken

 • Vennesla legesenter, Sentrumsveien 41, 4700 Vennesla,

 • telefon 38 15 01 50

Rogaland legeforening

Norvald Lundetræ

 • Norvald Lundetræ

 • Dr. Lundetræs legekontor, St. Olavsgt. 13, 4005 Stavanger, telefon 51 52 90 60

Hordaland legeforening

Sigrun Solberg

 • Sigrun Solberg

 • Bergen Legevakt, Vestre Strømkai, 5008 Bergen,

 • telefon 55 32 11 20

Sogn og Fjordane legeforening

Gunnar Engan

 • Gunnar Engan

 • Balestrand kommune, Legekontoret, 6899 Balestrand,

 • telefon 57 69 11 00

Møre og Romsdal legeforening

Dag Brekke

 • Dag Brekke

 • Molde BHT,

 • Plutovn. 5

 • 6419 Molde,

 • telefon 71 21 49 50

Sør-Trøndelag lægeforening

Anna Midelfart

 • Anna Midelfart

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet,

 • Øyeavdelingen RiT,

 • 7034 Trondheim,

 • telefon 73 86 87 36

Nord-Trøndelag legeforening

Bjørn Ole Bache

 • Bjørn Ole Bache

 • Beitstad legekontor, 7730 Beitstad,

 • telefon 74 14 85 00

Nordland legeforening

Knut Ø. Kjerpeseth

 • Knut Øystein Kjerpeseth

 • Nordland psykiatriske sykehus, Rehabiliteringsavdelingen,

 • 8002 Bodø,

 • telefon 75 50 10 00

Troms legeforening

Bjørn K. Straume

 • Bjørn K. Straume

 • Universitetet i Tromsø, Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø,

 • telefon 77 64 40 00

Finnmark legeforening

Frode Øvrejord

 • Frode Øvrejord

 • Alta Kommunale legekontor,

 • Altaveien 201,

 • 9500 Alta,

 • telefon 78 44 90 20

Norsk medisinstudentforening

Mona N. Fenstad

 • Mona Nielsen Fenstad

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet,

 • Medisinsk Teknisk Forskningssenter, 7489 Trondheim,

 • telefon 73 59 50 00

Anbefalte artikler