Ledere i Legeforeningens fylkesavdelinger 2000–2001

Fra foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Oslo lægeforening

  Oslo lægeforening

  • Torunn Janbu

  • Lovisenberg Diakonale Sykehus, Kirurgisk avdeling, Lovisenberggt. 17, 0456 Oslo,

  • telefon 23 22 50 00

  Akershus legeforening

  Akershus legeforening

  • Arne Johannes Hjemmen

  • Dr. Hjemmens legekontor, Torvvn. 5, postboks 306,

  • 1371 Asker,

  • telefon 66 78 12 58

  Østfold lægeforening

  Østfold lægeforening

  • Svein Rønsen

  • Fredrikstad kommune,

  • Plan og Miljøseksjonen, postboks 1405, 1602 Fredrikstad,

  • telefon 69 36 79 82

  Hedmark lægeforening

  Hedmark lægeforening

  • E. Margrethe Kjølseth

  • Sanderud sykehus,

  • Habiliteringsavdelingen,

  • 2312 Ottestad,

  • telefon 62 57 45 00

  Oppland legeforening

  Oppland legeforening

  • Ola Prestegarden

  • Oppland sentralsykehus, avdeling

  • Lillehammer, Anders Sandvigsgt. 17,

  • 2629 Lillehammer,

  • telefon 61 27 20 00

  Buskerud lægeforening

  Buskerud lægeforening

  • Anne Larsen

  • Buskerud sentralsykehus, Medisinsk avdeling,

  • Dronningensgt. 28, 3004 Drammen,

  • telefon 32 80 30 00

  Vestfold lægeforening

  Vestfold lægeforening

  • Sjur Rød-Larsen

  • Åsgårdstrand legekontor, Torvet 1, 3179 Åsgårdstrand, telefon 33 08 15 11

  Telemark lægeforening

  Telemark lægeforening

  • Svein Solli

  • Bergsland legesenter,

  • Alexander Kiellandsgt. 24 b,

  • 3716 Skien,

  • telefon 35 52 13 26

  Aust-Agder lægeforening

  Aust-Agder lægeforening

  • Rolf Hamran

  • Storgaten allmennhelsesenter, Storgt. 40,

  • 4876 Grimstad,

  • telefon 37 25 81 00

  Vest-Agder lægeforening

  Vest-Agder lægeforening

  • Kjell Ove Viken

  • Vennesla legesenter, Sentrumsveien 41, 4700 Vennesla,

  • telefon 38 15 01 50

  Rogaland legeforening

  Rogaland legeforening

  • Norvald Lundetræ

  • Dr. Lundetræs legekontor, St. Olavsgt. 13, 4005 Stavanger, telefon 51 52 90 60

  Hordaland legeforening

  Hordaland legeforening

  • Sigrun Solberg

  • Bergen Legevakt, Vestre Strømkai, 5008 Bergen,

  • telefon 55 32 11 20

  Sogn og Fjordane legeforening

  Sogn og Fjordane legeforening

  • Gunnar Engan

  • Balestrand kommune, Legekontoret, 6899 Balestrand,

  • telefon 57 69 11 00

  Møre og Romsdal legeforening

  Møre og Romsdal legeforening

  • Dag Brekke

  • Molde BHT,

  • Plutovn. 5

  • 6419 Molde,

  • telefon 71 21 49 50

  Sør-Trøndelag lægeforening

  Sør-Trøndelag lægeforening

  • Anna Midelfart

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet,

  • Øyeavdelingen RiT,

  • 7034 Trondheim,

  • telefon 73 86 87 36

  Nord-Trøndelag legeforening

  Nord-Trøndelag legeforening

  • Bjørn Ole Bache

  • Beitstad legekontor, 7730 Beitstad,

  • telefon 74 14 85 00

  Nordland legeforening

  Nordland legeforening

  • Knut Øystein Kjerpeseth

  • Nordland psykiatriske sykehus, Rehabiliteringsavdelingen,

  • 8002 Bodø,

  • telefon 75 50 10 00

  Troms legeforening

  Troms legeforening

  • Bjørn K. Straume

  • Universitetet i Tromsø, Institutt for samfunnsmedisin, 9037 Tromsø,

  • telefon 77 64 40 00

  Finnmark legeforening

  Finnmark legeforening

  • Frode Øvrejord

  • Alta Kommunale legekontor,

  • Altaveien 201,

  • 9500 Alta,

  • telefon 78 44 90 20

  Norsk medisinstudentforening

  Norsk medisinstudentforening

  Mona N. Fenstad

  • Mona Nielsen Fenstad

  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet,

  • Medisinsk Teknisk Forskningssenter, 7489 Trondheim,

  • telefon 73 59 50 00

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media