Oppdatert om akutt pankreatitt

Bokomtaler
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Akutt pankreatitt er en inflammatorisk sykdom som hos enkelte pasienter kan ende fatalt. Sykdommens årsaker og patofysiologi, indikasjoner for og effekter av ulike terapeutiske tiltak har vært viet stor oppmerksomhet gjennom snart hundre år. Fortsatt er mange problemstillinger uavklart.

  Med den foreliggende boken, redigert av tre kirurger fra Bern og en gastroenterolog fra Magdeburg, ønsker redaktørene å presentere oppdatert kunnskap om denne sykdommen som i mange tilfeller kan ha et forløp som er både lunefullt og lite forutsigbart.

  Mer enn hundre ulike bidragsytere fra ulike sentre både i Europa og USA har skrevet de nesten 60 kapitlene. Skandinaviske miljøer er representert med et kapittel om aktivering av peptider og et om problemstillinger omkring bruk av antibiotikaprofylakse ved akutt pankreatitt. Kapitlene er samlet i åtte hovedavsnitt, som fører leseren logisk gjennom beskrivelser av molekylærbiologiske mekanismer og patofysiologiske prosesser, videre til diagnose og klassifikasjon av akutt pankreatitt, for til slutt å ende opp med spørsmål og kontroverser vedrørende indikasjoner for og effekter av ulike invasive og ikke-invasive behandlingstiltak.

  Selv om man etter hvert har nådd frem til større felles forståelse av uløste problemstillinger vedrørende diagnostikk og behandling av akutt pankreatitt, har det dannet seg ulike ”skoler” som har til dels ulike syn på f.eks. bruk av ERCP ved gallesteinsassosiert pankreatitt, hvordan bakteriell infeksjon best kan forebygges eller behandles og indikasjoner for og timing av kirurgisk intervensjon. Forfatterne har gjort greit rede for egne oppfatninger, og litteraturreferansene er med få unntak oppdaterte og gode. At man f.eks. på side 312 (referanse 17) bruker ”in press” på en publikasjon som faktisk ble trykt i 1997, og som nå altså refereres i denne boken som ble utgitt høsten 1999, får man vel bære over med. Flere av bokens forfattere refererer til sentrale publikasjoner fra 1998. For leseren er det også nyttig at man rundt enkelte problemstillinger har satt opp tabellariske resultater fra randomiserte studier med tilhørende referanser, slik det f.eks. er gjort vedrørende bruk av somatostatin-analoger ved akutt pankreatitt.

  Denne boken inneholder svært mye nyttig informasjon og oppdatert klinisk kunnskap. Boken har et enkelt, men greit nok design. Layouten er god, med fint trykk i gråtoner på stødig papir. En rekke figurer, algoritmer og tabeller bygger godt opp under teksten. Det finnes flere mer omfattende og bedre illustrerte bøker om pankreassykdommer på markedet. Den foreliggende boken synes jeg likevel er meget aktuell for alle som er involvert i pasienter med akutt pankreatitt; i særlig grad vil det gjelde kirurger, gastroenterologer, radiologer og ikke minst intensivmedisinere. Prisen er akseptabel.

  Jon ArneSøreide

  Kirurgisk avdeling

  Sentralsjukehuset i Rogaland

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media