Viktig om kronisk smerte

Bokomtaler
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Spennende tittel: Den gåtefulle smerten. Nye undersøkelser viser at kroniske smerter som det er vanskelig å finne en medisinsk forklaring på, utgjør et stadig voksende helseproblem og er i ferd med å bli en folkesykdom. Tilstandens natur gjør at det er viktig å prøve å finne en tilnærmingsmåte som er så mangefasettert at mulighetene for å lykkes blir minst mulig sjablongmessig eller sementerende.

  I Den gåtefulle smerten ser Holger Klintman på psykologiske og psykososiale årsaker til kroniske smerter som ikke uten videre lar seg forklare medisinsk. Han tar særlig for seg sammenhengen mellom følelsesmessige problemer og kronisk smerte og drøfter hvordan psykiske faktorer, personlighetstrekk og sosiale forhold kan ligge til grunn for og påvirke en kronisk smertelidelse. Boken går, i åtte kapitler, igjennom temaer som begrepet kronisk smerte, utredning og vurdering, forskning på sammenhenger, pasientkontakter og perspektiver.

  Klintman er professor i psykologi og har en akademisk synsvinkel på problemet som gir tyngde i beskrivelsen av fenomenet og vurderingen av hvordan tolke og gi forslag til en behandlingsstrategi. Det har dessverre vært altfor mye ”synsing” innen dette vanskelige symptomkomplekset. Det er vi allmennpraktikere som lever sammen med disse pasientene med vår felles fortvilelse, med vår tidvise harme og irettesettelse og med den empati som vi formår gjennom mange års samvær. Da er det nettopp viktig å få en fagmann innen psykologien til å vise oss en praktisk farbar vei å angripe disse vanskelige felles problemene på for våre pasienter og oss selv.

  Dette er en bok som helhjertet anbefales. Vi vil med kunnskaper fra blant annet denne boken føle oss tryggere på veien videre for både oss selv og pasientene våre, en smertens vei som det ikke finnes enkle spor å gå. Hvorfor blir vi slik og hvordan kan vi komme ut av det? Finnes det noen større utfordringer for oss innen allmennmedisinen?

  Anbefales til beste for våre pasienter og oss selv!

  Sten ErikHessling

  Legehuset

  Hokksund

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media