()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Bjørn Øglænd, overlege ved Barneavdelingen, Sykehuset Østfold, Fredrikstad og redaktør av barnelegeforeningens Internett-sted: www.pedweb.net fremhever seks favoritter innen sitt fag på nettet.

  Artikkel

  Internett har så avgjort stor nytteverdi for deg som barnelege når du skal holde foredrag, informere om en meget sjelden genetisk sykdom, når du lurer på hvordan man gir intravenøs ernæring til nyfødte ved de store nyfødtavdelingene ute i verden, når foreldrene til en av dine kronisk syke pasienter har med 50 sider utskrift fra Internett eller når en kollega på Vestlandet sender deg siste utkast til artikkelen dere skriver sammen på e-post for at den kan bli ferdig i morgen. Mine seks nyttigste Internett-sider:

  PedWeb

  PedWeb

  Norske barnelegers eget Internett-sted. Her finnes stoff til internundervisningen, akuttveilederen for barneleger, manual i respiratorbehandling av nyfødte m.m. I tillegg kan du sende e-post til 53 barneleger i Norge på en gang. Og du kan dele med de andre det du selv har produsert.

  The Cochrane Neonatal Collaborative Review Group

  The Cochrane Neonatal Collaborative Review Group

  Fortsatt er nyfødtmedisin et fag preget av synsing og anekdotisk begrunnede «sannheter». Her ser du hva som er «bevist».

  Online Mendelian Inheritance in Man

  Online Mendelian Inheritance in Man

  Her er en stadig oppdatert database over sjeldne genetiske sykdommer hos barn; de du kan for lite om. Gir en fin og rask oppdatering og har gode litteraturhenvisninger.

  University of Washington Academic Medical Center

  University of Washington Academic Medical Center

  Om nyfødtmedisin fra Washington med lenke til NICUNET, som er en e-postliste med 1 500 nyfødtintensivister som utveksler meninger og erfaringer. Melder du deg inn her, er du garantert 10–20 e-posthenvendelser per dag; du vet hva de diskuterer ute i verden, og du synes at det du gjør er like bra som det de andre får til der ute.

  Neonatal Journal Abstracts

  Neonatal Journal Abstracts

  Her har en australsk neonatolog samlet «alle» de store tidsskriftene og publiserer en samling av alle sammendragene som omhandler neonatologi hver måned. Skriv ut 20–30 sider på din egen skriver i måneden, og du er oppdatert om hva de andre i verden skriver om.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media