Hysj, hysj om medisinske feil

Nyheter og reportasjer
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Atmosfæren mellom norske leger er i stor grad preget av åpenhet, dialog og gjensidig respekt, men det er en tendens til å legge lokk på informasjon om medisinske feil.

  Artikkel

  Det er konklusjonen i en studie i regi av Legeforeningens forskningsinstitutt fra 1997 (1). Studien var en del av legekårsundersøkelsen som omfattet over 9 000 leger. En del av undersøkelsen inneholdt 20 påstander om kvaliteten på kommunikasjonen mellom leger. Påstandene skulle fange opp graden av åpenhet og dialog, gjensidig aksept og oppmuntring etc. mellom kolleger. En tredel av legene som besvarte spørreskjemaet, var uenige i påstanden «flesteparten av mine kolleger vil åpent innrømme profesjonelle og personlige feil». Nesten like mange var enige i påstanden om at det sjelden blir satt ord på konflikter mellom kolleger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media