Hysj, hysj om medisinske feil

Per Halvorsen Om forfatteren
Artikkel

Det er konklusjonen i en studie i regi av Legeforeningens forskningsinstitutt fra 1997 (1). Studien var en del av legekårsundersøkelsen som omfattet over 9 000 leger. En del av undersøkelsen inneholdt 20 påstander om kvaliteten på kommunikasjonen mellom leger. Påstandene skulle fange opp graden av åpenhet og dialog, gjensidig aksept og oppmuntring etc. mellom kolleger. En tredel av legene som besvarte spørreskjemaet, var uenige i påstanden «flesteparten av mine kolleger vil åpent innrømme profesjonelle og personlige feil». Nesten like mange var enige i påstanden om at det sjelden blir satt ord på konflikter mellom kolleger.

Anbefalte artikler